Informasjon om dåp, konfirmasjon og vielser

Ved ønske om dåp og vielser må det tas kontakt med Verran kirkekontor pr. telefon eller ved å møte opp på kirkekontoret.

Informasjon om når det er gudstjenester i kirkene gis av kirkekontoret og står også i menighetsbladet Samklang og på Verran kommunes hjemmeside.
 
I god tid før dåpen trenger kirkekontoret en fødselsattest og navnet på faddere for å få registrert nødvendige data og for å få laget en dåpsattest til dåpsbarnet. Når tidspunkt for dåpen er bestemt, vil presten ta kontakt for å avtale en dåpssamtale i forkant av dåpen.

I forbindelse med vielse må det i tillegg tas kontakt med folkeregisteret for å få ordnet med nødvendige papirer. Kirkekontoret trenger en prøvingsattest før vielsen kan gjennomføres.

Når det gjelder konfirmasjoner, sender kirkekontoret på våren ut påmeldingsskjema til de elevene som skal begynne i 9. klasse neste skoleår. Svarslippene sendes til kirkekontoret innen en angitt frist. I løpet av september måned er det gudstjenester med presentasjon av de nye konfirmantene ihhv. Malm og Verran sokn.

Konfirmasjonsgudstjenestene pleier å være første søndag i mai i Follafoss kirke, og andre søndag i mai i Malm kirke. Unntak er hvis 1. mai er på en søndag, da forskyves konfirmasjonene ei helg fremover.


Se for øvrig utfyllende informasjon på nettsidene til kirken.no