Du er her: Hjem | Tjenester | Skatteoppkrever | Artikkel

Informasjon om Inn-Trøndelag skatteoppkreverkontor

Innbetaling
 
Skatt, arbeidsgiveravgift m.m. skal innbetales til konto for skatt tilhørende den kommunen der skattyter/arbeidsgiver er registrert.
 
 
Skattekontonummer
 
Verran kommune 6345 06 17247
Inderøy kommune 6345 06 17565
Steinkjer kommune 6345 06 17026
Snåsa kommune 6345 06 17360
 
 
 
 
 
 
For beregning av KID-nummer, se www.skatteetaten.no
 
Kontante innbetalinger kan foretas ved Verran Servicekontor.

 

Her finner du diverse skjema og mer informasjon: