Du er her: Hjem > Artikkel

Informasjonsmøte - Reguleringsplan for Fv 17 Østvik-Beitstadsundet/Alhusøra-Sprova

Verran kommune og Statens vegvesen inviterer til åpent informasjonsmøte vedrørende reguleringsplan Fv 17/720. Møte holdes på Verraparken, Lissalen 21. januar kl. 19.00.

Alle interesserte er velkomne!

Saksdokumenter finnes her på vegvesenet: http://www.vegvesen.no/Vegprosjekter/fv17steinkjernamsos/Ostvik-Malm/Dokumenter

og/eller på kommunens digitale planarkiv planident 2014003: http://webhotel2.gisline.no/Gislinewebplan_1724/gl_planarkiv.aspx

Invitasjon finner du også her.

KOMMUNESAMMENSLÅING  .png

Fv17

DMS

Logo  07417 Bestillingstransport