Du er her: Hjem | Tjenester | Helse og omsorg | Forebyggende enhet | Artikkel

Innbyggere i Verran får kjernejournal

Kjernejournal_100x114

15. august vil ca. 400 000 innbyggere i tilsammen 59 kommuner i Nord-Trøndelag og Møre og Romsdal få sin kjernejournal.

Kjernejournal

Kjernejournal er en ny elektronisk tjeneste. Den samler helseopplysninger som er spesielt viktig hvis du får behov for akutt hjelp og får behandling et sted du ikke har vært før.
 

Kjernejournal inneholder informasjon fra offentlige registre, kritisk informasjon registrert av legen din og opplysninger du selv legger inn.

I din kjernejournal kan du se følgende opplysninger:​

  • Dine egne registreringer
  • Kritisk informasjon
  • Legemidler
  • Besøkshistorikk fra sykehus
  • Logg over hvem som har gjort oppslag i din kjernejournal

Kjernejournal erstatter ikke journaler du har hos fastlege eller på sykehus, men utgjør et viktig supplement, særlig i akuttsituasjoner hvor det haster å finne informasjon om helsetilstanden din.

Kjernejournal vil bidra til tryggere behandling og kan redde liv.