Du er her: Hjem > Artikkel

Innspill til universell utforming

I forbindelse med diskriminerings- og tilgjengelighetsloven har Verran kommune plikt til å kartlegge situasjonen i kommunen. Kommunen ønsker derfor innspill om små og store saker for å få en oversikt over plasser der det ikke er universell utforming i dag. Dette vil være et viktig bidrag til et helhetlig arbeid for løse de utfordringene som loven pålegger kommunen.

Les mer om universell utforming her.

 

Fv17

DMS

Logo  07417 Bestillingstransport