Du er her: Hjem > Artikkel

Innspill til universell utforming

I forbindelse med diskriminerings- og tilgjengelighetsloven har Verran kommune plikt til å kartlegge situasjonen i kommunen. Kommunen ønsker derfor innspill om små og store saker for å få en oversikt over plasser der det ikke er universell utforming i dag. Dette vil være et viktig bidrag til et helhetlig arbeid for løse de utfordringene som loven pålegger kommunen.

Les mer om universell utforming her.

 
KOMMUNESAMMENSLÅING  .png

Fv17

DMS

Logo  07417 Bestillingstransport