Du er her: Hjem > Artikkel

Jacob Almlid er tilbake som rådmann med virkning fra 28.10.16

Jacob Almlid er fra i dag fredag 28.10.16 tilbake i stillingen som rådmann med det mandat som ligger i stillingen. Kommunestyret fattet følgende vedtak i PS 72/16, 27.10.16:

  1. Kommunestyret viser til rapport fra KomRev, datert 17. oktober 2016, og konkluderer med at det ikke er grunnlag for de alvorlige beskyldninger som ble fremsatt mot rådmannen i oppsigelsesbrev fra ansatt i barnevernet. På dette grunnlag understreker kommunestyret at de har tillit til rådmannen og ber rådmannen om å tre inn i sin stilling så snart som mulig med det mandat som ligger til stillingen.
  2. Kommunestyret viser til de åpenbare utfordringer og forbedringspunkter rapporten peker på og ber rådmannen følge opp disse forholdene i samarbeid med administrasjonsutvalget og rapportere tilbake til kommunestyret.
  3. Formannskapet tar ansvar for at lederavtale med rådmannen blir etablert og implementert som en del av dialogen mellom arbeidsgiver og rådmannen.
KOMMUNESAMMENSLÅING  .png

Fv17

DMS

Logo  07417 Bestillingstransport