Kirkene og kirkegårdene i Verran

Her finner du kirkegårdsvedtektene.

Follafoss kirke
Follafoss kirke

Follafoss kirke og kirkegård

Follafoss kirke ligger 15 km fra Malm. Ved kirken ligger også Follafoss kirkegård.
 
Malm kirke
Malm kirke

Malm kirke og kirkegård

Kirken og kirkegården i Malm ligger like ved Malm skole.

Fines kirke
Fines kirke

Fines kirke og kirkegård

Fines kirke ligger i  Verrabotn, 50 km sør for Malm. Her ligger også Fines kirkegård.

Sela fjellkirke
Sela fjellkirke

Sela fjellkirke og kirkegård

Sela fjellkirke og kirkegård ligger 24 km fra Follafoss og 30 km fra Malm.

Blomset kirkegård
Bolmset kirkegård

Bolmset kirkegård

Bolmset kirkegård ligger på Verrastranda, 15 km fra Follafoss og 20 km fra Verrabotn.