Du er her: Hjem | Tjenester | Den norske kirke i Verran | Artikkel

Kirkevalget 2015

logo2015

Mandag 14 september 2015 skal det gjennomføres kirkevalg i Verran, og det innebærer valg av nytt kirkelig råd for Verran og Malm sokn for perioden 2016 - 2019. Kirkevalget skjer samme dag som kommune-/ og fylkestingsvalget, og vil foregå i lokaler nært dette valget. Frist for innlevering av listeforslag til Verran kirkelige råd er 1. mai 2015. Nærmere informasjon om tid og sted for valget kommer på valgkort som blir sendt ut til alle kirkens medlemmer. Se mer info på www.kirkevalget.no