Du er her: Hjem | Tjenester | Samfunnsutvikling | Plansak | Artikkel

Kommunalt planverk

Kommuneplan, arealplan og ulike regulerings- og bebyggelsesplaner for Verran.

Plan og utvikling er ansvarlig for utarbeidelse og behandling av kommunalt planverk. Dette omfatter blant annet kommuneplan, arealplan og ulike regulerings- og bebyggelsesplaner. Utarbeidelse av planer skjer i egenregi eller ved innleie av konsulenttjenester. Private planforslag behandles også av avdelingen, da gjennom forberedelse og gjennomføring av politisk behandling.

 

Behandling av et planforslag kan skjematisk framstilles slik:

 
planprosessen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kommuneplanens arealdel - forslag. Denne er ikke ferdigbehandlet og vedtatt enda.