Du er her: Hjem > Artikkel

Kommunebarometeret

Kommunebarometeret er utarbeidet av avisa Kommunal Rapport og viser en rangering av alle landets kommuner ut ifra en rekke utvalgte kriterier om tjenesteyting og regnskapstall fra 2013.

Verran kommune er samlet sett rangert som nr 275. Når man splitter opp rangeringen i ulike sektorer, får man et mer variert bilde. Verran får svært god plassering innen barnevern og eldreomsorg, men får dårlig plassering innen helse, kultur og økonomi.

Hele dokumentet finner du her.

KOMMUNESAMMENSLÅING  .png

Fv17

DMS

Logo  07417 Bestillingstransport