Du er her: Hjem > Artikkel

Kommunedelplanen FV 17/720 Kvarving-Sprova-Malm

Saken er sluttbehandlet i kommunestyret 14.02.13.

Vedtak i sak 5/13:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-15 vedtar formannskapet kommunedelplan for fv. 17 og fv. 720 Kvarving-Sprova-Malm, alternativ B2ab3+C2, med følgende endringer:

- Detaljeringsgraden på kommunedelplanens tilhørende plankart økes slik at planens avgrensning og formål fremgår av kartene, jfr. fremlagte forslag i vedlegg 6 og 7.

- Kommunedelplanens bestemmelser og retningslinjer endres i henhold til nytt forslag i vedlegg 8.

- Kommunedelplanens planbeskrivelse og temarapport naturmiljø oppdateres for å dokumentere at det er foretatt grundige undersøkelser for å kartlegge det biologiske mangfoldet i Holmvikbogen.

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-15 godkjennes kommunedelplan for fv. 17 og fv. 720 Kvarving-Sprova-Malm, alternativ B2ab3+C2.

Saksframlegget, vedlegg og protokoll finner du her.

Fv17

KOMMUNESAMMENSLÅING  .png

DMS

Logo  07417 Bestillingstransport