Du er her: Hjem > Artikkel

Kommunen ønsker varsel dersom det oppdages bufe/rein som kan være tatt av rovdyr

For å sikre at kommunen har god oversikt over situasjonen mht eventuelle rovviltskader på rein og bufe denne beitesesongen, ber vi om at kommunen varsles så snart som mulig dersom det oppdages bufe/rein som kan være tatt av rovdyr.  Dette gir kommunen mulighet til tett dialog med Fylkesmannen, og dermed få til en rask avklaring av fellingstillatelser, dersom det skulle vise seg nødvendig i år. 

Verran kommune kan derfor kontaktes på vakttelefon tlf. 982 53 496.

 

Fv17

KOMMUNESAMMENSLÅING  .png

DMS

Logo  07417 Bestillingstransport