Du er her: Hjem > Artikkel

Kommuneplan 2013-2019 til offentlig ettersyn

Formannskapet har lagt ut forslag til kommuneplan 2013-2019 til offentlig ettersyn i 6 uker.

Planforslaget

Formannskapets forslag til kommuneplan 2013-2019 finner du her. Særutskrift av formannskapets utleggingsvedtak er her.

Høringsinnspill og frister

Eventuelle høringsinnspill må være kommunen i hende innen 24. januar 2014.

Høringsinnspill merkes med saksnr 2013/943 og sendes via e-post eller som vanlig brev til Verran kommune, Liavn 1, 7790 MALM.

Fv17

KOMMUNESAMMENSLÅING  .png

DMS

Logo  07417 Bestillingstransport