Du er her: Hjem | Tjenester | Samfunnsutvikling | Kommuneplan

Kommuneplanens samfunnsdel 2012-2016 skal utarbeides og vedtas i løpet av året 2012. Det er utarbeidet et eget planprogram som beskriver arbeidet, hvor deltakelse fra innbyggere, næringsdrivende, lag/foreninger, politikere og andre interessenter er sterkt betonet.

Vi ønsker at DU deltar

Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel vektlegger medvirkning fra innbyggere, lag/foreninger, næringsdrivende, politikere, interesseorganisasjoner, regionale myndigheter og andre interessenter i arbeidet med samfunnsdelen.

Planstrategi og planprogram for samfunnsdelen til behandling

Formannskapet behandler i sitt møte 13.03. forslag til planstrategi 2012-2016 med planprogram for kommuneplanens samfunnsdel. Disse dokumentene legger rammene for Verran kommunes arbeid med overordna planarbeid i inneværende kommunestyreperiode.