Du er her: Hjem > Artikkel

Kommunestyret i Verran sin høringsuttalelse vedr. organisering av den framtidige polititjenesten.

http://www.custompublish.com/images/p.gif

Kommunestyret i Verran ønsker et politi som er en integrert del av samfunnet med en ledelsesstruktur som skaper trygghet og ivaretar nærheten til befolkningen og det øvrige samfunnsapparatet. Kommunestyret er bekymret for at den forelsåtte sentraliseringen og spesialiseringen vil føre til økt ressursbruk i sentrale organer, økt byråkratisering og dermed mindre til forebyggende og operativ virksomhet.  Den foreslåtte modellen jf. politianalysen medfører en større avstand mellom politi og lokale samfunnsaktører, som igjen bidrar til mindre synlig politi i lokalsamfunnet og dårligere responstid. Responstid og trygghet er viktig for det enkelte menneske og det enkelte lokalsamfunn.

Les høringsuttalelsen her

Fv17

KOMMUNESAMMENSLÅING  .png

DMS

Logo  07417 Bestillingstransport