Du er her: Hjem > Artikkel

Kommunestyret vedtok budsjettjustering

Kommunestyret vedtok enstemmig rådmannens forslag til justering av driftsbudsjettet for 2009, i møte den 26.3.09. Budsjettjusteringen medfører at Helse, Rehabilitering og omsorg styrkes med ca. 1.5 mkr. Arbeidet med å slå sammen driftsenhetene for Eiendomsforvaltning og Teknisk uteavdeling skal fortsette som tidligere planlagt. Kommunestyret sluttet seg til rådmannens vurderinger og anbefalinger mht. omfang og prosess på sammenslåing av enhetene. Dette innebærer at Verran kommune selvsagt på ordinær måte skal forholde seg til hovedavtale og hovedtariffavtale. Målsetningen er at det partssammensatte arbeidsutvalget som arbeider med planlegging av en sammenslåing snarest mulig gjenopptar sitt arbeid.
 
Rådmannens saksfremlegg og vedtak kan leses her.

Fv17

DMS

Logo  07417 Bestillingstransport