Du er her: Hjem | Organisasjon | Kontaktpersoner og enheterKontaktpersoner og enheter
Etternavn, fornavn Tittel Telefon
Servicekontoret 93017240
Almlid, Jacob Br Ass. rådmann 91136475
Austheim, Torunn Rådmann 48202513
Lindstrøm, Anders Ordfører 92611160
Rotabakk, Geir Asle Varaordfører 45871632

Bibliotek

Brønstad, Dalia Bibliotekar 98244009

Enhet for omsorgstjenester

Bolig med heldøgns omsorg Personaltelefon 98253447
Bolig med heldøgns omsorg Personaltelefon 98253450
Bolig med heldøgns omsorg Personaltelefon 98253410
Follafoss omsorgsboliger Personaltelefon 98253461
Hjemmehjelp Personaltelefon 98253418
Hjemmetjenesten Personaltelefon 98253462
Vaktrom Psykisk Helse Personaltelefon 98253449
Vaktrom hjemmetjenesten Personaltelefon 98253455
Vaktrom hjemmetjenesten Personaltelefon 98253459
Vakttelefon Sandbakken Vakttelefon 98244063
Vakttelefon hjemmetjenesten Vakttelefon 98253456
Vakttelefon hjemmetjenesten Vakttelefon 98253460
Aune, Kjersti Åkervik Avdelingsleder Boligomsorg 98244091
Benum, Grete Innleiekoordinator 98253463
Bratreit, Vaktrom 98253465
Folden, Gunn Eva Spesialsykepleier 91748664
Opdahl, Iren Avdelingsleder hjemmebaserte tjenester 98253464
PU, Bolig PU Personaltelefon 98253446
Skevik, Sissel Kreftsykepleier 98253458
Sprauten, Mona Koordinator Bolig 98244064
Strømhaug, Marita Valle Avdelingsleder Sykeheim og Bratreit 47475948
Sykeheim, Vaktrom 98253467
Tessem, Kirsti Fagkonsulent 98253440
Ystmark, Lisbeth Fung. driftsleder 98253403

Enhet samfunnsutvikling

Forfod, Leif Operatør teknisk drift 98244045
Hansen, Hjalmar Operatør teknisk drift 98253433
Hjulstad, Frank Robert Vaktmester 98253487
Høy, Espen Ingeniør byggesak 98253429
Kilås, Morten Operatør teknisk drift 98244046
Kjøkkenet, Helsetunet Kjøkkenet 98253444
Lindstrøm, Frank Operatør teknisk drift 98244035
Olsen, Kåre Koordinator teknisk drift 98244059
Rein, Robert Operatør teknisk drift 98253498
Reitan, Alf Petter Senioringeniør kart-og geodata 98253428
Sagen, Geir Ove Vaktmester 98253432
Sand, Grete Mari Landbruksrådgiver 98244043
Silderen, Ole Edvard Landbruksrådgiver 40432931
Vanebo, Jørn Koordinator byggdrift 98253434
vakttelefon, Teknisk vakttelefon Vakttelefon kveld, natt og helg 98253496

Fellestjenester

Landsem, Liv Rita Konsulent Lønn/personal 98253422
Ramberg, Aud Lyngstad Førstesekretær Post/Arkiv 98253426
Vada, Grete Førstesekretær Post/Arkiv 98253411

Folla skole

Lærerrom Personaltelefon 98253485
SFO SFO 98253486
Almlid-Larsen, Gisle Kristian Rektor 98253473
Bergfall, Håvard Avdelingsleder 98253483
Evensen, Siv Grethe Rådgiver/sosiallærer 98253484

Forebyggende enhet

Hauge, Anne Helsesøster 98244058
Hermstad, Jan Kommunelege
Jonsdottir, Erla Valdis Fysioterapeut 47976357
Olderen, Kristian Fysioterapeut 98253442
Reinås, Aldis Helsesøster 98253471
Rømo, Ria Fysioterapeut 98253443
Sagen, Tanja Jordmor 98253472
Saursaunet, Ina Ergoterapeut 98253431
Skjellegrind, Håvard Kommunelege
Sæther, Carl Andrew Kommuneoverlege

Inn-Trøndelag skatteoppkreverkontor

Skatteoppkreverkontoret Sentralnummer skatt 93266142
Bådsvik, Anne Saksbehandler/særnamsmann 98244084
Lilleløkken, Joar Tommy Saksbehandler/regnskapskontrollør 98244085
Moe, Kjerstin Ronæs Saksbehandler 98244082
Staven, Lene Kristin Saksbehandler 98244081
Sveås, Hilde Skatteoppkrever 98244080

Kirke

Gravaas, Geir Fungerende sokneprest 93210880
Millerjord, Asbjørn Organist/kontorfullmektig 98244027
Millerjord, Torbjørn Kirkeverge/daglig leder 98244025
Ramberg, Margot Kirketjener/kirkegårdsarbeider 98244029
Silderen, Erling Kirketjener Sela 97521190

Ledergruppe

Almlid, Jacob Br. Ass. rådmann 91136475
Dahl, Elise Økonomisjef 98253419
Eriksen, Lise Personalleder 98253413
Ulstad, Anita Strategisk rådgiver 98253406

Legekontor

Legekontor Sentralbord 74157500

Malm oppvekstsenter avd. Kulturskolen

Johnsen, Edith Avdelingsleder 98253493

Malm oppvekstsenter avd. Malm skole

SFO Arbeidsrom 98253480
Aasland, Lise Damås Konsulent - barn fra språklige minoriteter 47453748
Almlid-Larsen, Gisle Kristian Driftsleder/rektor 98253473
Ebbesen, Ellen Kristin Avdelingsleder U-trinn 98253476
Evensen, Siv Grethe Rådgiver/sosiallærer 98253484
Holmquist, Hilde PPT-leder 98253475
Malm skole, Arbeidsrom s-trinn 98253478
Malm skole, Arbeidsrom u-trinn 98253477
Myhre, Eli Renhold
Nordli, Sven Inge Avdelingsleder b-trinn 98253474
Årbogen, Karin Avdelingseder SFO

Malm oppvekstsenter avd. Malmen barnehage

Berntzen, Kari Britt Styrer/avdelingsleder 98253435
Fissum, Brit Pedagogisk leder 98244077
Jensen, Ragnhild Pedagogisk leder storbarn 98253437
Kjøglum, Victoria Pedagogisk leder storbarn 98253437
Lindstrøm, Tone Pedagogisk leder småbarn 98253439
Røstad, Stian Spesialpedagog
Skar, Heidi Pedagogisk leder
Storli, Silje Pedagogisk leder 98253437
Strandveien barnehage, , 98253435
Tillerås, Siv Pedagogisk leder småbarn 98253439
Tronstad, Marthe Pedagogisk leder småbarn 98253439
Vada, Kristin Pedagogisk leder storbarn 98253437

NAV

Sentralbord NAV Felles sentralbordnummer 55 55 33 33
Bjerkan, Hege Skei Veileder 55 55 33 33
Dybvik, Wenche Veileder 55 55 33 33
Gulstad, Arild Lasse Veileder 55 55 33 33

Rådmannens stab

Kirkeberg, Jarle Rådgiver omstilling/næring 98244034

Servicekontoret

Servicekontoret, , Telefaks 74157033

Ungdomsklubben

Bjerkan, Vibeke Skei Klubbleder 92299429

Voksenopplæring og flyktningetjeneste

Gaundal, Gunnhild Driftsleder 45280449
Klæth, Kristine Flyktningkonsulent 45878094
Valle, Torbjørn Flyktningkonsulent 98244037