Du er her: Hjem | Organisasjon | Kontaktpersoner og enheter

Ann-Karin Vang

Personalsjef

ann-karin.vang@steinkjer.kommune.no

Telefon: 92491968Kontaktpersoner og enheter
Etternavn, fornavn Tittel Telefon
Servicekontoret 93017240
Arntzen, Kenneth Etatsjef oppvekst 91781633
Aursjø, Gunvor Etatsjef teknisk 48249142
Austheim, Torunn Rådmann 48202513
Lindstrøm, Anders Ordfører 92611160
Nilsen, Leif Terje Etatsjef kultur 90691923
Rotabakk, Geir Asle Varaordfører 45871632
Trøbakk, Svein Åge Ass. rådmann/stabssjef 90024312
Ulstad, Anita Etatsjef helse 47294858

Bibliotek

Brønstad, Dalia Bibliotekar 98244009

Enhet for omsorgstjenester

Bolig med heldøgns omsorg Personaltelefon 98253447
Bolig med heldøgns omsorg Personaltelefon 98253450
Bolig med heldøgns omsorg Personaltelefon 98253410
Follafoss omsorgsboliger Personaltelefon 98253461
Hjemmehjelp Personaltelefon 98253418
Hjemmetjenesten Personaltelefon 98253462
Vaktrom Psykisk Helse Personaltelefon 98253449
Vaktrom hjemmetjenesten Personaltelefon 98253455
Vaktrom hjemmetjenesten Personaltelefon 98253459
Vakttelefon Sandbakken Vakttelefon 98244063
Vakttelefon hjemmetjenesten Vakttelefon 98253456
Vakttelefon hjemmetjenesten Vakttelefon 98253460
Bratreit, Vaktrom 98253465
Bye, Trude Ruskoordinator 47693662
Folden, Gunn Eva Spesialsykepleier 91748664
Opdahl, Iren Avdelingsleder hjemmebaserte tjenester 98253464
PU, Bolig PU Personaltelefon 98253446
Sagnes, Tove Avdelingsleder sykeheim 98253468
Skevik, Sissel Kreftsykepleier 98253458
Sykeheim, Vaktrom 98253467
Tessem, Kirsti Fagkonsulent 98253440
Ystmark, Lisbeth Driftsleder 98253403

Enhet samfunnsutvikling

Forfod, Leif Operatør teknisk drift 98244045
Hansen, Hjalmar Operatør teknisk drift 98253433
Hjulstad, Frank Robert Vaktmester 98253487
Høy, Espen Ingeniør byggesak 98253429
Kilås, Morten Operatør teknisk drift 98244046
Kjøkkenet, Helsetunet Kjøkkenet 98253444
Olsen, Kåre Koordinator teknisk drift 98244059
Rein, Robert Operatør teknisk drift 98253498
Sagen, Geir Ove Vaktmester 98253432
Sand, Grete Mari Landbruksrådgiver 98244043
Silderen, Ole Edvard Landbruksrådgiver 40432931
Vanebo, Jørn Koordinator byggdrift 98253434
vakttelefon, Teknisk vakttelefon Vakttelefon kveld, natt og helg 98253496

Folla skole

Lærerrom Personaltelefon 98253485
SFO SFO 98253486
Evensen, Siv Grethe Rådgiver/sosiallærer 98253484
Gaundal, Gunnhild Avdelingsleder 98253483

Forebyggende enhet

Hauge, Anne Helsesøster 98244058
Hermstad, Jan Kommunelege
Jonsdottir, Erla Valdis Fysioterapeut 47976357
Olderen, Kristian Fysioterapeut 98253442
Reinås, Aldis Helsesøster 98253471
Rognerud, Sunniva Kommuneoverlege
Rømo, Ria Fysioterapeut 98253443
Sagen, Tanja Jordmor 98253472
Saursaunet, Ina Ergoterapeut - i permisjon 98253431
Skjellegrind, Håvard Kommunelege
Sæther, Carl Andrew Kommunelege

IKT- og kontorstøttetjenesten

Aarnes, Kari Kontorleder 95263778
Ramberg, Aud Lyngstad Førstesekretær Post/Arkiv 98253426
Vada, Grete Førstesekretær Post/Arkiv 98253411

Inn-Trøndelag skatteoppkreverkontor

Skatteoppkreverkontoret Sentralnummer skatt 93266142
Bådsvik, Anne Skatteoppkrever/særnamsmann 98244084
Johnsen, Morten Blomset Saksbehandler 98244083
Moe, Kjerstin Ronæs Saksbehandler 98244082
Staven, Lene Kristin Saksbehandler 98244081

Kirke

Millerjord, Torbjørn Kirkeverge/daglig leder 98244025
Reinsberg, Heidi Kirketjener/gravplassarbeider 98244029
Silderen, Erling Kirketjener Sela 97521190
Silderen, Ole Edvard Kirketjener Sela 90140098

Kulturskolen

Johnsen, Edith Avdelingsleder 98253493

Legekontor

Legekontor Sentralbord 74157500/40002350

Malm oppvekstsenter avd. Malm skole

SFO Arbeidsrom 98253480
Aasland, Lise Damås Avdelingsleder B-trinn 98253474
Dolmset, Malin Kontormedarbeider 96944218
Ebbesen, Ellen Kristin Avdelingsleder U-trinn 98253476
Evensen, Siv Grethe Rådgiver/sosiallærer 98253484
Myhre, Eli Renhold
Widegren, Karin Rektor 98253473
Årbogen, Karin Avdelingsleder SFO

Malm oppvekstsenter avd. Malmen barnehage

Berntzen, Kari Britt Styrer/avdelingsleder 98253435
Fissum, Brit Pedagogisk leder 98244077
Jensen, Ragnhild Pedagogisk leder storbarn 98253437
Kjøglum, Victoria Pedagogisk leder storbarn 98253437
Lindstrøm, Tone Pedagogisk leder småbarn 98253439
Røstad, Stian Spesialpedagog 94010410
Storli, Silje Pedagogisk leder 98253437
Tillerås, Siv Pedagogisk leder småbarn 98253439
Tronstad, Marthe Pedagogisk leder småbarn 98253439
Vada, Kristin Pedagogisk leder storbarn 98253437

NAV

Sentralbord NAV Felles sentralbordnummer 55 55 33 33
Bjerkan, Hege Skei Veileder 55 55 33 33
Dybvik, Wenche Veileder 55 55 33 33
Gulstad, Arild Lasse Veileder 55 55 33 33

Næring

Almlid, Jacob Br. Spesialrådgiver 91136475
Kirkeberg, Jarle Rådgiver omstilling/næring 98244034

Personaltjenesten

Eriksen, Lise Personalrådgiver 98253413
Landsem, Liv Rita Konsulent Lønn/personal 98253422
Vang, Ann-Karin Personalsjef 92491968

Servicekontoret

Servicekontoret, , Telefaks 74157033

Ungdomsklubben

Bjerkan, Vibeke Skei Klubbleder 92299429

Økonomi

Dahl, Elise Økonomileder 98253419
Larsen, Øystein Økonomisjef 92616137