Du er her: Hjem | Organisasjon | Kontaktpersoner og enheterKontaktpersoner og enheter
Etternavn, fornavn Tittel Telefon
Bolig med heldøgns omsorg Personaltelefon 98253447
Bolig med heldøgns omsorg Personaltelefon 98253450
Bolig med heldøgns omsorg Personaltelefon 98253410
Follafoss omsorgsboliger Personaltelefon 98253461
Hjemmehjelp Personaltelefon 98253418
Hjemmetjenesten Personaltelefon 98253462
Legekontor Sentralbord 74157500/40002350
Lærerrom Personaltelefon 98253485
SFO Arbeidsrom 98253480
SFO SFO 98253486
Sentralbord NAV Felles sentralbordnummer 55 55 33 33
Servicekontoret 93017240
Skatteoppkreverkontoret Sentralnummer skatt 93266142
Vaktrom Psykisk Helse Personaltelefon 98253449
Vaktrom hjemmetjenesten Personaltelefon 98253455
Vaktrom hjemmetjenesten Personaltelefon 98253459
Vakttelefon Sandbakken Vakttelefon 98244063
Vakttelefon hjemmetjenesten Vakttelefon 98253456
Vakttelefon hjemmetjenesten Vakttelefon 98253460
Aarnes, Kari Kontorleder 95263778
Aasland, Lise Damås Avdelingsleder B-trinn 98253474
Almlid, Jacob Br. Spesialrådgiver 91136475
Arntzen, Kenneth Etatsjef oppvekst 91781633
Aursjø, Gunvor Etatsjef teknisk 48249142
Austheim, Torunn Rådmann 48202513
Berntzen, Kari Britt Styrer/avdelingsleder 98253435
Bjerkan, Hege Skei Veileder 55 55 33 33
Bjerkan, Vibeke Skei Klubbleder 92299429
Bratreit, Vaktrom 98253465
Brønstad, Dalia Bibliotekar 98244009
Bye, Trude Ruskoordinator 47693662
Bådsvik, Anne Skatteoppkrever/særnamsmann 98244084
Dahl, Elise Økonomileder 98253419
Dolmset, Malin Kontormedarbeider 96944218
Dybvik, Wenche Veileder 55 55 33 33
Ebbesen, Ellen Kristin Avdelingsleder U-trinn 98253476
Eriksen, Lise Personalrådgiver 98253413
Evensen, Siv Grethe Rådgiver/sosiallærer 98253484
Evensen, Siv Grethe Rådgiver/sosiallærer 98253484
Fissum, Brit Pedagogisk leder 98244077
Folden, Gunn Eva Spesialsykepleier 91748664
Forfod, Leif Operatør teknisk drift 98244045
Gaundal, Gunnhild Avdelingsleder 98253483
Gulstad, Arild Lasse Veileder 55 55 33 33
Hansen, Hjalmar Operatør teknisk drift 98253433
Hauge, Anne Helsesøster 98244058
Hermstad, Jan Kommunelege
Hjulstad, Frank Robert Vaktmester 98253487
Høy, Espen Ingeniør byggesak 98253429
Jensen, Ragnhild Pedagogisk leder storbarn 98253437
Johnsen, Edith Avdelingsleder 98253493
Johnsen, Morten Blomset Saksbehandler 98244083
Jonsdottir, Erla Valdis Fysioterapeut 47976357
Kilås, Morten Operatør teknisk drift 98244046
Kirkeberg, Jarle Rådgiver omstilling/næring 98244034
Kjøglum, Victoria Pedagogisk leder storbarn 98253437
Kjøkkenet, Helsetunet Kjøkkenet 98253444
Landsem, Liv Rita Konsulent Lønn/personal 98253422
Larsen, Øystein Økonomisjef 92616137
Lindstrøm, Anders Ordfører 92611160
Lindstrøm, Frank Operatør teknisk drift 98244035
Lindstrøm, Tone Pedagogisk leder småbarn 98253439
Millerjord, Torbjørn Kirkeverge/daglig leder 98244025
Moe, Kjerstin Ronæs Saksbehandler 98244082
Myhre, Eli Renhold
Nilsen, Leif Terje Etatsjef kultur 90691923
Olderen, Kristian Fysioterapeut 98253442
Olsen, Kåre Koordinator teknisk drift 98244059
Opdahl, Iren Avdelingsleder hjemmebaserte tjenester 98253464
PU, Bolig PU Personaltelefon 98253446
Pedersen, Marte Saksbehandler 98244086
Ramberg, Aud Lyngstad Førstesekretær Post/Arkiv 98253426
Rein, Robert Operatør teknisk drift 98253498
Reinsberg, Heidi Kirketjener/gravplassarbeider 98244029
Reinås, Aldis Helsesøster 98253471
Rognerud, Sunniva Kommuneoverlege
Rotabakk, Geir Asle Varaordfører 45871632
Rømo, Ria Fysioterapeut 98253443
Røstad, Stian Spesialpedagog 94010410
Sagen, Geir Ove Vaktmester 98253432
Sagen, Tanja Jordmor 98253472
Sagnes, Tove Avdelingsleder sykeheim 98253468
Sand, Grete Mari Landbruksrådgiver 98244043
Saursaunet, Ina Ergoterapeut - i permisjon 98253431
Servicekontoret, , Telefaks 74157033
Silderen, Erling Kirketjener Sela 97521190
Silderen, Ole Edvard Landbruksrådgiver 40432931
Silderen, Ole Edvard Kirketjener Sela 90140098
Skevik, Sissel Kreftsykepleier 98253458
Skjellegrind, Håvard Kommunelege
Staven, Lene Kristin Saksbehandler 98244081
Storli, Silje Pedagogisk leder 98253437
Sykeheim, Vaktrom 98253467
Sæther, Carl Andrew Kommunelege
Tessem, Kirsti Fagkonsulent 98253440
Tillerås, Siv Pedagogisk leder småbarn 98253439
Tronstad, Marthe Pedagogisk leder småbarn 98253439
Trøbakk, Svein Åge Ass. rådmann/stabssjef 90024312
Ulstad, Anita Etatsjef helse 47294858
Vada, Grete Førstesekretær Post/Arkiv 98253411
Vada, Kristin Pedagogisk leder storbarn 98253437
Vanebo, Jørn Koordinator byggdrift 98253434
Vang, Ann-Karin Personalsjef 92491968
Widegren, Karin Rektor 98253473
Ystmark, Lisbeth Driftsleder 98253403
vakttelefon, Teknisk vakttelefon Vakttelefon kveld, natt og helg 98253496
Årbogen, Karin Avdelingsleder SFO