Du er her: Hjem | Organisasjon | Kontaktpersoner og enheterKontaktpersoner og enheter
Etternavn, fornavn Tittel Telefon
Årbogen, Karin Avdelingsleder SFO
Sæther, Carl Andrew Kommunelege
Skjellegrind, Håvard Kommunelege
Hermstad, Jan Kommunelege
Myhre, Eli Renhold
Rognerud, Sunniva Kommuneoverlege
Silderen, Ole Edvard Landbruksrådgiver 40432931
Rotabakk, Geir Asle Varaordfører 45871632
Ulstad, Anita Etatsjef helse 47294858
Bye, Trude Ruskoordinator 47693662
Jonsdottir, Erla Valdis Fysioterapeut 47976357
Austheim, Torunn Rådmann 48202513
Aursjø, Gunvor Etatsjef teknisk 48249142
Gulstad, Arild Lasse Veileder 55 55 33 33
Bjerkan, Hege Skei Veileder 55 55 33 33
Sentralbord NAV Felles sentralbordnummer 55 55 33 33
Dybvik, Wenche Veileder 55 55 33 33
Servicekontoret, , Telefaks 74157033
Legekontor Sentralbord 74157500/40002350
Trøbakk, Svein Åge Ass. rådmann/stabssjef 90024312
Silderen, Ole Edvard Kirketjener Sela 90140098
Nilsen, Leif Terje Etatsjef kultur 90691923
Almlid, Jacob Br. Spesialrådgiver 91136475
Folden, Gunn Eva Spesialsykepleier 91748664
Arntzen, Kenneth Etatsjef oppvekst 91781633
Bjerkan, Vibeke Skei Klubbleder 92299429
Vang, Ann-Karin Personalsjef 92491968
Lindstrøm, Anders Ordfører 92611160
Larsen, Øystein Økonomisjef 92616137
Servicekontoret 93017240
Skatteoppkreverkontoret Sentralnummer skatt 93266142
Røstad, Stian Spesialpedagog 94010410
Aarnes, Kari Kontorleder 95263778
Dolmset, Malin Kontormedarbeider 96944218
Silderen, Erling Kirketjener Sela 97521190
Brønstad, Dalia Bibliotekar 98244009
Millerjord, Torbjørn Kirkeverge/daglig leder 98244025
Reinsberg, Heidi Kirketjener/gravplassarbeider 98244029
Kirkeberg, Jarle Rådgiver omstilling/næring 98244034
Lindstrøm, Frank Operatør teknisk drift 98244035
Sand, Grete Mari Landbruksrådgiver 98244043
Forfod, Leif Operatør teknisk drift 98244045
Kilås, Morten Operatør teknisk drift 98244046
Hauge, Anne Helsesøster 98244058
Olsen, Kåre Koordinator teknisk drift 98244059
Vakttelefon Sandbakken Vakttelefon 98244063
Fissum, Brit Pedagogisk leder 98244077
Staven, Lene Kristin Saksbehandler 98244081
Moe, Kjerstin Ronæs Saksbehandler 98244082
Johnsen, Morten Blomset Saksbehandler 98244083
Bådsvik, Anne Skatteoppkrever/særnamsmann 98244084
Pedersen, Marte Saksbehandler 98244086
Ystmark, Lisbeth Driftsleder 98253403
Bolig med heldøgns omsorg Personaltelefon 98253410
Vada, Grete Førstesekretær Post/Arkiv 98253411
Eriksen, Lise Personalrådgiver 98253413
Hjemmehjelp Personaltelefon 98253418
Dahl, Elise Økonomileder 98253419
Landsem, Liv Rita Konsulent Lønn/personal 98253422
Ramberg, Aud Lyngstad Førstesekretær Post/Arkiv 98253426
Høy, Espen Ingeniør byggesak 98253429
Saursaunet, Ina Ergoterapeut - i permisjon 98253431
Sagen, Geir Ove Vaktmester 98253432
Hansen, Hjalmar Operatør teknisk drift 98253433
Vanebo, Jørn Koordinator byggdrift 98253434
Berntzen, Kari Britt Styrer/avdelingsleder 98253435
Jensen, Ragnhild Pedagogisk leder storbarn 98253437
Storli, Silje Pedagogisk leder 98253437
Vada, Kristin Pedagogisk leder storbarn 98253437
Kjøglum, Victoria Pedagogisk leder storbarn 98253437
Tronstad, Marthe Pedagogisk leder småbarn 98253439
Lindstrøm, Tone Pedagogisk leder småbarn 98253439
Tillerås, Siv Pedagogisk leder småbarn 98253439
Tessem, Kirsti Fagkonsulent 98253440
Olderen, Kristian Fysioterapeut 98253442
Rømo, Ria Fysioterapeut 98253443
Kjøkkenet, Helsetunet Kjøkkenet 98253444
PU, Bolig PU Personaltelefon 98253446
Bolig med heldøgns omsorg Personaltelefon 98253447
Vaktrom Psykisk Helse Personaltelefon 98253449
Bolig med heldøgns omsorg Personaltelefon 98253450
Vaktrom hjemmetjenesten Personaltelefon 98253455
Vakttelefon hjemmetjenesten Vakttelefon 98253456
Skevik, Sissel Kreftsykepleier 98253458
Vaktrom hjemmetjenesten Personaltelefon 98253459
Vakttelefon hjemmetjenesten Vakttelefon 98253460
Follafoss omsorgsboliger Personaltelefon 98253461
Hjemmetjenesten Personaltelefon 98253462
Opdahl, Iren Avdelingsleder hjemmebaserte tjenester 98253464
Bratreit, Vaktrom 98253465
Sykeheim, Vaktrom 98253467
Sagnes, Tove Avdelingsleder sykeheim 98253468
Reinås, Aldis Helsesøster 98253471
Sagen, Tanja Jordmor 98253472
Widegren, Karin Rektor 98253473
Aasland, Lise Damås Avdelingsleder B-trinn 98253474
Ebbesen, Ellen Kristin Avdelingsleder U-trinn 98253476
SFO Arbeidsrom 98253480
Gaundal, Gunnhild Avdelingsleder 98253483
Evensen, Siv Grethe Rådgiver/sosiallærer 98253484
Evensen, Siv Grethe Rådgiver/sosiallærer 98253484
Lærerrom Personaltelefon 98253485
SFO SFO 98253486
Hjulstad, Frank Robert Vaktmester 98253487
Johnsen, Edith Avdelingsleder 98253493
vakttelefon, Teknisk vakttelefon Vakttelefon kveld, natt og helg 98253496
Rein, Robert Operatør teknisk drift 98253498