Du er her: Hjem | Organisasjon | Kontaktpersoner og enheterKontaktpersoner og enheter
Etternavn, fornavn Tittel Telefon
Servicekontoret 93017240
Bratreit, Vaktrom 98253465
Sykeheim, Vaktrom 98253467
SFO Arbeidsrom 98253480
Trøbakk, Svein Åge Ass. rådmann/stabssjef 90024312
Johnsen, Edith Avdelingsleder 98253493
Gaundal, Gunnhild Avdelingsleder 98253483
Aasland, Lise Damås Avdelingsleder B-trinn 98253474
Årbogen, Karin Avdelingsleder SFO
Ebbesen, Ellen Kristin Avdelingsleder U-trinn 98253476
Opdahl, Iren Avdelingsleder hjemmebaserte tjenester 98253464
Sagnes, Tove Avdelingsleder sykeheim 98253468
Brønstad, Dalia Bibliotekar 98244009
Ystmark, Lisbeth Driftsleder 98253403
Saursaunet, Ina Ergoterapeut - i permisjon 98253431
Ulstad, Anita Etatsjef helse 47294858
Nilsen, Leif Terje Etatsjef kultur 90691923
Arntzen, Kenneth Etatsjef oppvekst 91781633
Aursjø, Gunvor Etatsjef teknisk 48249142
Tessem, Kirsti Fagkonsulent 98253440
Sentralbord NAV Felles sentralbordnummer 55 55 33 33
Jonsdottir, Erla Valdis Fysioterapeut 47976357
Olderen, Kristian Fysioterapeut 98253442
Rømo, Ria Fysioterapeut 98253443
Vada, Grete Førstesekretær Post/Arkiv 98253411
Ramberg, Aud Lyngstad Førstesekretær Post/Arkiv 98253426
Reinås, Aldis Helsesøster 98253471
Hauge, Anne Helsesøster 98244058
Høy, Espen Ingeniør byggesak 98253429
Sagen, Tanja Jordmor 98253472
Silderen, Erling Kirketjener Sela 97521190
Silderen, Ole Edvard Kirketjener Sela 90140098
Reinsberg, Heidi Kirketjener/gravplassarbeider 98244029
Millerjord, Torbjørn Kirkeverge/daglig leder 98244025
Kjøkkenet, Helsetunet Kjøkkenet 98253444
Bjerkan, Vibeke Skei Klubbleder 92299429
Sæther, Carl Andrew Kommunelege
Skjellegrind, Håvard Kommunelege
Hermstad, Jan Kommunelege
Rognerud, Sunniva Kommuneoverlege
Landsem, Liv Rita Konsulent Lønn/personal 98253422
Aarnes, Kari Kontorleder 95263778
Dolmset, Malin Kontormedarbeider 96944218
Vanebo, Jørn Koordinator byggdrift 98253434
Olsen, Kåre Koordinator teknisk drift 98244059
Skevik, Sissel Kreftsykepleier 98253458
Sand, Grete Mari Landbruksrådgiver 98244043
Silderen, Ole Edvard Landbruksrådgiver 40432931
Lindstrøm, Frank Operatør teknisk drift 98244035
Hansen, Hjalmar Operatør teknisk drift 98253433
Forfod, Leif Operatør teknisk drift 98244045
Kilås, Morten Operatør teknisk drift 98244046
Rein, Robert Operatør teknisk drift 98253498
Lindstrøm, Anders Ordfører 92611160
Fissum, Brit Pedagogisk leder 98244077
Storli, Silje Pedagogisk leder 98253437
Lindstrøm, Tone Pedagogisk leder småbarn 98253439
Tronstad, Marthe Pedagogisk leder småbarn 98253439
Tillerås, Siv Pedagogisk leder småbarn 98253439
Vada, Kristin Pedagogisk leder storbarn 98253437
Jensen, Ragnhild Pedagogisk leder storbarn 98253437
Kjøglum, Victoria Pedagogisk leder storbarn 98253437
Eriksen, Lise Personalrådgiver 98253413
Vang, Ann-Karin Personalsjef 92491968
PU, Bolig PU Personaltelefon 98253446
Bolig med heldøgns omsorg Personaltelefon 98253447
Bolig med heldøgns omsorg Personaltelefon 98253450
Bolig med heldøgns omsorg Personaltelefon 98253410
Follafoss omsorgsboliger Personaltelefon 98253461
Hjemmehjelp Personaltelefon 98253418
Hjemmetjenesten Personaltelefon 98253462
Lærerrom Personaltelefon 98253485
Vaktrom Psykisk Helse Personaltelefon 98253449
Vaktrom hjemmetjenesten Personaltelefon 98253455
Vaktrom hjemmetjenesten Personaltelefon 98253459
Widegren, Karin Rektor 98253473
Myhre, Eli Renhold
Bye, Trude Ruskoordinator 47693662
Kirkeberg, Jarle Rådgiver omstilling/næring 98244034
Evensen, Siv Grethe Rådgiver/sosiallærer 98253484
Evensen, Siv Grethe Rådgiver/sosiallærer 98253484
Austheim, Torunn Rådmann 48202513
SFO SFO 98253486
Moe, Kjerstin Ronæs Saksbehandler 98244082
Staven, Lene Kristin Saksbehandler 98244081
Pedersen, Marte Saksbehandler 98244086
Johnsen, Morten Blomset Saksbehandler 98244083
Legekontor Sentralbord 74157500/40002350
Skatteoppkreverkontoret Sentralnummer skatt 93266142
Bådsvik, Anne Skatteoppkrever/særnamsmann 98244084
Røstad, Stian Spesialpedagog 94010410
Almlid, Jacob Br. Spesialrådgiver 91136475
Folden, Gunn Eva Spesialsykepleier 91748664
Berntzen, Kari Britt Styrer/avdelingsleder 98253435
Servicekontoret, , Telefaks 74157033
Hjulstad, Frank Robert Vaktmester 98253487
Sagen, Geir Ove Vaktmester 98253432
Vakttelefon Sandbakken Vakttelefon 98244063
Vakttelefon hjemmetjenesten Vakttelefon 98253456
Vakttelefon hjemmetjenesten Vakttelefon 98253460
vakttelefon, Teknisk vakttelefon Vakttelefon kveld, natt og helg 98253496
Rotabakk, Geir Asle Varaordfører 45871632
Gulstad, Arild Lasse Veileder 55 55 33 33
Bjerkan, Hege Skei Veileder 55 55 33 33
Dybvik, Wenche Veileder 55 55 33 33
Dahl, Elise Økonomileder 98253419
Larsen, Øystein Økonomisjef 92616137