Du er her: Hjem | Politikk | Politikere | Artikkel

Kontrollutvalget

Kontrollutvalget fører på vegne av kommunestyret tilsyn med forvaltningen i kommunen. Utvalget påser at revisjonen fungerer på en betryggende måte. Kontrollutvalget kommer også med innstilling om regnskapet i kommunen.
 
Les innkalling og protokoll  fra møtene i kontrillutvalget på www.komsek.no
 
 
Medlemmer i kontrollutvalget 
1. Torgeir Skevik - leder
2. Asbjørn Ekmann - nestleder
3. Helen Fines
 
Varamedlemmer
1. Olaf Hafell
2. Eli Myrmo
3. Andre N. Skjelstad