Koordinerende enhet for rehabilitering og habilitering

Koordinerende enhet skal ha oversikt over habiliterings- og rehabiliteringstilbudet i kommunen og bidra til å skape helhet og sammenheng i tjenestetilbudet. Ansatte ved samhandlingskontoret tar i mot henvendelser på telefon og videreformidler til rette instans.

Koordinerende enhet tar imot konkrete henvendelser fra/om brukere og sørger for at habilitering/rehabiliteringsprosessen kommer i gang.
 
Tlf.: 98 25 34 66
 
 
 
Informasjon om individuell plan finner du her.
Samtykkeerklæring (pdf) finner du her.