Kreftomsorg

Holder hender
Telefon: 982 53 457 (mandag 7.30-14.30)
 
Besøksadresse: Helsetunet, 1. etasje
 
 
Kreftsykepleiertjenesten er et lavterkseltilbud hvor henvendelsene kan komme fra brukerne selv, fastlege eller andre tjenester i 1.-linjetjenesten og 2.-linjetjenesten.
 
Alle innbyggere i Verran kan benytte seg av tjenesten.
 
Enten du har/har hatt kreft selv er kreftsykepleier tilgjengelig for samtaler, veiledning og oppfølging. Har du nære pårørende som har/har hatt kreft, kan du ta kontakt. Kollegaer eller andre yrkesgrupper kan bruke kreftsykepleier.
 
Tjenesten er gratis.
 
Målet med kreftsykepleiertjenesten er forebyggende, veiledende, opplysende og lindrende funksjon.
 
 
 

Informasjon fra Kreftforeningen:

Kreftlinjen: 800 48 210