Du er her: Hjem | Tjenester | Kulturskole

 
konsert med kulturskolenVerran kommunale kulturskole
 
 
 
Avdelingsleder: Edith Johnsen
Telefon: 982 53 493

Faks: 74 15 70 33

Besøksadresse: Malm oppvekstsenter

Postadresse: Verran kommunale kulturskole, Liaveien 1, 7790 Malm

 

 

Kulturskolene i Verran og Steinkjer styrer mot å bli en felles enhet "Nye Steinkjer kulturskole" fra 1. august 2018.

Søknad om elevplass til kulturskolen for skoleåret 2018/19 må gjøres innen 15. mai.             

Frist for re-registrering til nytt skoleår eller utmelding av eksisterende elever er også 15. mai.

 

Info og søknad finnes på http://www.verran.kommune.no/soek-plass.4575616-127183.html

 

Hilsen Nye Steinkjer kulturskoleVerran kommunale kulturskole (VKK) har vært i drift siden skoleåret 1986-87. Skolen har ca.130 elevplasser, der undervisninga fra 1.1.16  foregår i Malm oppvekstsenter på Malm og på skolen i Follafoss. Alle skal så langt som mulig få undervisning i den skolekretsen de hører til. Undervisninga foregår i grupper eller enkeltvis, avhengig av instrument eller type aktivitet. For det meste foregår undervisninga på ettermiddagstid, men det kan også legges til dagtid hvis det passer for elever og instruktører.
 
 
Elevreglement

Se film om Verran kulturskole her!

 

 

Gjeldende fra 1.1.19

Nye satser for egenbetaling i kulturskole

* Elevavgiften i kulturskolen er på kr 3 300,- per år

* Elevavgiften betales halvårsvis med 1 650,- per semester

* Makspris pr husstand i kulturskolen er 3 x elevavgift per år uansett omfang og antall plasser