Ulike tilskudd innen kultur:

Verran kommunes kulturmidler
Kulturmidlene skal stimulere både eksisterende og nye kulturaktiviteter i kommunen. Personer, organisasjoner og institusjoner i Verran kan søke kommunen om kulturmidler.
 
 
 
Verran musikkråd
Du kan søke Verran musikkråd om midler til musikkarrangement. Send en søknad til Verran musikkråd, 7790 Malm
 
 
Nord-Trøndelag Fylkeskommunes tilskuddsordninger
Fylkeskommunen har en rekke tilskuddsordninger for kulturlivet. Les mer om dette på deres nettsider.  

 

Søknad kommunale kulturmidler

Verran kommune yter tilskudd til kulturarbeid i samsvar med målsettinger i til enhver tid gjeldene kommunale planer, kommunedelplaner og handlingsprogram. Formålet er å stimulere eksisterende og ny kulturaktivitet i kommunen.