Du er her: Hjem > Artikkel

Kunngjøring av ny midlertidig tilskuddsordning for romanifolket/taterne

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har lyst ut en ny, midlertidig tilskuddsordning for tiltak til romanifolket/taterne. Tilskuddsordningen har som formål å bidra til å gjenreise, utvikle og synliggjøre romanifolket/taternes kultur, språk og historie. Over tilskuddsordningen kan frivillige organisasjoner, kommuner, institusjoner, og foretak som har virksomhet i tilknytning til romanifolket/taterne søke om prosjektstøtte.

Søknadsfrist er 1. september 2017.

KOMMUNESAMMENSLÅING  .png

Fv17

DMS

Logo  07417 Bestillingstransport