Du er her: Hjem > Artikkel

Nye navnesaker veger - Endringer av vedtatte navn

Kunngjøring av vedtak

Klageadgang iht. Stadnamnlovens § 10, 1. ledd. Ev. klage sendes til Verran kommune, Liav. 1, 7790 MALM eller postkasse@verran.kommune.no

Klageadgang iht. Stadnamnlovens § 10, 1. ledd. Klagefrist 18. april 2016. Ev. klage sendes til Verran kommune, Liav. 1, 7790 MALM eller postkasse@verran.kommune.no

PS 13/16 Nye navnesaker veger- Endringer av vedtatte navn

 

Endringer:

Fra kryss Tjuinvegen til avkjørsel Kjerkreitvegen endres i fra Follafossvegen til Malmvegen.

 

 

Follafossvegen forlenges i fra avkjørsel Almlivegen til og med bebyggelse i Geitvika (t.o.m. 76/9)

 

 

Verrastrandvegen i fra Geitvika til kryss avkjørsel industriområde Verrabotn.

 

Nye vegnavn:

 

Landsemvegen fra Sanna til ny fv. 17 Holmvika

 

Holtevegen fra dagens fv. 720 til kommunal pumpestasjon. Dette etter forslag i fra brev fellesbrev i fra alle beboere langs denne vegen.

 

 

Øvre Sundbygdvegen fra dagens fv. 720 til påkobling ny fremtidig veg ved Langnes (Sundygdv.)

 

 

Setranvegen fra fv. 720 opp til Morten Forsell jf. e-post i fra M. Forsell på vegne av oppsittere langs denne vegen.

 

 

Hovsetvegen fra fv. 720 ned hyttefeltet Hovset.

 

Meltingvegen fra fv. 720 til kommunegrense på veg mot Meltingen

 

Fv17

KOMMUNESAMMENSLÅING  .png

DMS

Logo  07417 Bestillingstransport