Du er her: Hjem > Artikkel

Kunngjøring om offentlig ettersyn

Verran formannskap har vedtatt å legge forslag til reguleringsendring for området ved Malm skole/Malm kirke ut til offentlig ettersyn.

Plan legges ut til offentlig ettersyn i perioden 25.9. - 25.10.14. Planforslaget viser utvidelse av byggeområder offentlig formål, for å gi plass til bygningsmassen, parkeringsarealer og lekearealer til skolen.