Du er her: Hjem > Artikkel

Kunngjøring om offentlig ettersyn

Kunngjøring om offentlig ettersyn for reguleringsplan for Snertvika hyttefelt og flytebrygge F 16 og F17 plan ID 2014001.
Verran formannskap har vedtatt å legge forslag til reguleringsplan for Snertvika hyttefelt og flytebrygge felt F 16 og F17 plan ID 2014001 til offentlig ettersyn.

Plan legges ut til offentlig ettersyn i perioden 11.03.2015 - 11.04.2015. Planforslaget viser område for fritidsbebyggelse og flytebrygge.

Dokumentene blir lagt ut på butikken på Verrastranda, Verran Servicekontor samt i kommunens digitale planarkiv. Frist for merknader er 11.04.2015. Merknader sendes Verran kommune, Liaveien 1, 7790 MALM.

Fv17

KOMMUNESAMMENSLÅING  .png

DMS

Logo  07417 Bestillingstransport