Du er her: Hjem | Tjenester | Samfunnsutvikling | Motorferdsel i utmark | Artikkel

Kommunale retningslinjer for motorferdsel i utmark

Kunngjøring om offentlig ettersyn

Illustrasjon scooter_150x101

Vedtak i sak 129/16 i Verran formannskap 17.11.16.

Retningslinjene legges ut til offentlig ettersyn i perioden 18.11.16 - 5.12.16.

Dokumenter utlagt på Verran servicekontor samt her.

Revidering av kommunale retningslinjer for motorferdsel i utmark PDF
Kommunale retningslinjer for motorferdsel i utmark - gjeldende PDF
Retningslinjer for motorferdsel i utmark - dispensasjon etter nasjonal forskrift §§ 5 og 6 - forslag til nye PDF

Frist for merknader er 5.12.16. Merknader sendes Verran kommune, Liavegen 1, 7790 Malm