Du er her: Hjem > Artikkel

Kunngjøring om planvedtak - Svean hyttefelt

Reguleringsvedtak

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtok Verran kommunestyre i møte den 26.02.2015, sak 4/15 privat reguleringsplan for Svean hyttefelt plan ID 2011003.

Plandokumentene er tilgjengelig på Verran servicekontor, Liavegen 1, 7790 Malm og i kommunens digitale planarkiv.

Kommunestyrets vedtak kan i henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-12 og 1-9 jf. Forvaltningslovens kapittel VI, påklages til overordnet myndighet.

Eventuelle klager må fremsettes skriftlig, stiles til fylkesmannen i Nord Trøndelag og sendes Verran kommune, Liavn. 1, 7790 MALM innen 3 uker fra melding om vedtak er mottatt.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremmes innen 3-tre-år fra denne offentlige kunngjøringen av vedtaket, jf. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3. Kravene må fremsettes skriftlig. Regning sendes Verran kommune, samfunnsutvikling, Liaveien 1, 7790 Malm.

Fv17

DMS

Logo  07417 Bestillingstransport