Du er her: Hjem > Artikkel

Kunngjøring - varsel om regulering

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8. kunngjøres herved varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid, detaljplan, på deler av eiendommen 68/1 i Verran kommune. Målet med planen er å regulere to hyttefelt, Snertvika nord (F17, 16 tomter) og sør (F16, 6 tomter). Det skal også reguleres en felles flytebrygge sør-vest for Snertvika (F54, 15 båtpl).

 Arealene er avsatt til område for fritidsbebyggelse og flytebrygge i kommuneplanens arealdel.

Dokumenter finner du her:

Annonse Annonse.pdf
Oppstart detaljplan Oppstart_Detaljplan_SnertvikaHytefelt_Verran.pdf
Bilde over planområdet Planomraadet.jpg
Bilde flytebrygge Flytebrygge.jpg

 

Frist for kommentarer/merknader er satt til mandag 5 mai 2014.

De kan rettes til Allskog, ved Ellen Kristin Moe, Ingvald Ystgaardsv.13A, 7047,Trondheim tlf.81559980, Fax 73801201, ellen.moe@allskog.no

Fv17

DMS

Logo  07417 Bestillingstransport