Du er her: Hjem | Tjenester | Samfunnsutvikling | Vann og kloakk | Artikkel

Kvalitetsavvik på vatnet i Malm- oppdatering pr 23.05.13

VannkvalitetMangan-nivået i drikkevatnet i Malm er nå på veg nedover jfr de vannprøver som er tatt. Etterhvert som nivåene går ned mot normalnivå, forventes at lukt og smak bedres og blir som vanlig. Vannprøvene har ikke på noe tidspunkt vist helsefarlige verdier av mangan eller andre substanser.

Mye tyder på at sterk snøsmelting i området rundt den aktuelle vannkilden har påvirket mangannivået sterkere enn vanlig i år. Når snøsmeltinga nå går mot slutten forventes at situasjonen normaliseres. Det kan variere noe hvor lang tid det tar før vatnet har normal smak/lukt, dette kommer an på forbruket i den aktuelle rørsløyfa hver enkelt bolig tilhører.

Råvatnet til Malm vannverk kommer dels fra grunnvannsbrønn på Øra og dels fra Køltjønna. Det er trolig vatnet fra Køltjønna som er påvirket av snøsmelting.

Det utføres i uke 23 spyling av rørnettet, dette gjøres natt til tirsdag og natt til onsdag. Det anmodes om at tappekraner holdes stengt mellom 2300 og 0500 disse nettene. Spylingen vil bidra til å fjerne manganbelegg i rørnettet.

Det foreligger framtidige planer om å etablere en grunnvannsbrønn nr 2 på Øra, da vil Køltjønna bli en ren reservekilde/beredskapskilde.

Mattilsynet har hele vegen vært informert og mottar også rutinemessig kopi av de vannprøver som tas.

Mer om mangan i drikkevann finner du her: (ekstern lenke)