Du er her: Hjem | Organisasjon | Ledige stillinger

Ledige stillinger

Nedenfor vil du finne de stillingene som til en hver tid er ledige i Verran kommune.

Verran kommune har innført elektronske søknadsskjema. Trykk på send søknad for å komme til dette skjemaet.

Send søknad!

For å se etter ledige stillinger i våre samarbeidskommuner i INVEST, følg linkene under:
 
 
For andre ledige stillinger : se nav.no
 

Tiltredelse: Snarest

Idnr 258 - 100 % avdelingsleder Enhet for omsorgstjenester

Verran kommune møter fremtidens utfordringer innenfor helse ved å yte tjenester av høy kvalitet. Verran kommune endret sin organisering innenfor området 1. januar 2015. Enhet for omsorgstjenester ble organisert med to avdelinger, Avd. 1 - Sykeheim, hjemmetjenester og Bratreit og Avd. 2 – Boligomsorgen. Dette mener vi skal bidra til økt tverrfaglig samhandling og et mer helhetlig pasientforløp. Den nye organiseringen skal samlet sett gi et bedre tjenestetilbud.  For å realisere målsettingene må vi ha dyktige ledere med på laget, som sammen med driftsleder kan utvikle tjenestene i tråd med nasjonale og lokale føringer. Vi søker nå etter en avdelingsleder i 100 % stilling som sammen med driftsleder skal ha det overordnede ansvar for den daglige driften av Avd. 1.

Det forutsettes en fleksibilitet i oppgaver mellom de to avdelingene (oppgaver på tvers av avdelingene).