Du er her: Hjem | Organisasjon | Ledige stillinger

Ledige stillinger

Nedenfor vil du finne de stillingene som til en hver tid er ledige i Verran kommune.

Verran kommune har innført elektronske søknadsskjema. Trykk på send søknad for å komme til dette skjemaet.

Send søknad!

For å se etter ledige stillinger i våre samarbeidskommuner i INVEST, følg linkene under:
 
 
For andre ledige stillinger : se nav.no
 

Idnr 307 - Sykepleiere 255 %

Helse- og omsorgstjenestene står overfor store utfordringer i årene fremover. Verran kommune skal møte fremtidens utfordringer med å yte tjenester av høy kvalitet. Ny organisering av helse- og omsorgstjenestene i kommunen skal bidra til økt tverrfaglig samhandling og et mer helhetlig pasientforløp.

Omsorgssjef i Steinkjer og Verran kommune er overordnet leder for omsorgstjenesten i Verran. Sykeheimen og hjemmetjenesten ledes av hver sin avdelingsleder.

Tilkallingsvikar ved Verran voksenopplæring

Vi søker etter tilkallingsvikar som lærer ved Verran voksenopplæring i kortere og lengre engasjement.