Du er her: Hjem | Organisasjon | Ledige stillinger

Ledige stillinger

Nedenfor vil du finne de stillingene som til en hver tid er ledige i Verran kommune.

Verran kommune har innført elektronske søknadsskjema. Trykk på send søknad for å komme til dette skjemaet.

Send søknad!

For å se etter ledige stillinger i våre samarbeidskommuner i INVEST, følg linkene under:
 
 
For andre ledige stillinger : se nav.no
 

Idnr 265 - Avdelingsleder for barnehage

Da Styrer i barnehagen blir Ordfører i Verran kommune, er det ledig 100 % stilling som avdelingsleder barnehage, tidligere styrer, ved Malm Oppvekstsenter (OS).

Malm OS starter opp 1.12.2015 når to barnehager flytter inn i nye flotte arealer på Malm skole. Det er en tidligere privat barnehage og en kommunal som slåes sammen. Malm OS består da av avdelingene barnehage, kulturskole, SFO, barne- og ungdomsskole.
Barnehageavdelingen på Malm OS består av to barnehager som samlokaliseres med Malm skole. Barnehagen
har plass til 95 barn og har 19 årsverk.

Idnr 260 - Allmennlærer - vikariat

Ved Malm skole er det ledig 40 % vikariat som allmennlærer i perioden 1.1.16 – 17.6.16. Malm skole er lokalisert i Verran kommune og er en 1 -10 skole med ca. 200 elever.

Idnr 263 - Tilkallingsvikarer undervisning

Verran kommune har behov for tilkallingsvikarer i skolene i Verran, barne- og ungdomsskoler samt voksenopplæring. Vi trenger personell som har lærerutdanning. Andre med relevant utdanning kan vurderes.

Idnr 259 - Allmennlærer - vikariat

Ved Malm skole er det ledig 100 % vikariat som allmennlærer i perioden 1.11.15 – 31.7.16. Malm skole er lokalisert i Verran kommune og er en 1 -10 skole med ca. 200 elever.

Idnr 262 - Sykepleier 100 % vikariat - p.t. Hjemmesykepleien

Helse- og omsorgstjenestene står overfor store utfordringer i årene fremover. Verran kommune skal møte fremtidens utfordringer med å yte tjenester av høy kvalitet. Ny organisering av helse- og omsorgstjenestene i kommunen skal bidra til økt tverrfaglig samhandling og et mer helhetlig pasientforløp. Den nye organiseringen skal samlet sett gi et bedre tjenestetilbud.

Stillingen er et sykevikariat med mulighet for fast ansettelse. Stillingen innebærer ordinære sykepleiefaglige oppgaver og inngår i turnus med dag og kveldsvakter samt arbeid hver 3. helg.

 

Tiltredelse: snarest

Idnr 261 - Sykepleier 100 % fast stilling, p.t. Sykeheimen

Helse- og omsorgstjenestene står overfor store utfordringer i årene fremover. Verran kommune skal møte fremtidens utfordringer med å yte tjenester av høy kvalitet. Ny organisering av helse- og omsorgstjenestene i kommunen skal bidra til økt tverrfaglig samhandling og et mer helhetlig pasientforløp. Den nye organiseringen skal samlet sett gi et bedre tjenestetilbud.

Stillingen innebærer ordinære sykepleiefaglige oppgaver og inngår i turnus med dag og kveldsvakter samt arbeid hver 3. helg

Tiltredelse: Snarest

Idnr 264 - Sykepleier 66 % fast stilling natt, p.t. Hjemmesykepleien

Helse- og omsorgstjenestene står overfor store utfordringer i årene fremover. Verran kommune skal møte fremtidens utfordringer med å yte tjenester av høy kvalitet. Ny organisering av helse- og omsorgstjenestene i kommunen skal bidra til økt tverrfaglig samhandling og et mer helhetlig pasientforløp. Den nye organiseringen skal samlet sett gi et bedre tjenestetilbud.

Stillingen innebærer ordinære sykepleiefaglige oppgaver og inngår i turnus med nattvakter samt arbeid hver 3. helg.