Du er her: Hjem | Organisasjon | Ledige stillinger

Ledige stillinger

Nedenfor vil du finne de stillingene som til en hver tid er ledige i Verran kommune.

Verran kommune har innført elektronske søknadsskjema. Trykk på send søknad for å komme til dette skjemaet.

Send søknad!

For å se etter ledige stillinger i våre samarbeidskommuner i INVEST, følg linkene under:
 
   
For andre ledige stillinger i Verran følge denne linken til NAV sine hjemmesider.
 

Avd. Psykisk helse

Idnr 246 - Fast 100 % sykepleier/vernepleier fortrinnsvis med videreutdanning i psykisk helsearbeid

Verran kommune møter fremtidens utfordringer innenfor helse ved å yte tjenester av høy kvalitet. Stillingen innebærer arbeid med oppfølging, hjemmebesøk og samtaler med brukere ved avdeling Psykisk helse. Stillingen vil også innebære veiledning av annet personale. Det arbeides dag og kveldsvakter samt arbeid hver 3. helg.

Idnr 245 - Ferievikarer enhet for omsorgstjenester og kjøkken

Verran kommune har behov for ferievikarer innen Enhet for omsorgstjenester og kjøkken i perioden fra juni til og med august. Vi søker etter kvalifiserte vikarer innen følgende deltjenester: Sykeheimen, hjemmesykepleie, hjemmehjelpstjenesten, boliger for brukere med spesielle behov og kjøkken.

Idnr 244 - Undervisningsstillinger i Verranskolen

Med nødvendige forbehold kan det fra 1. august bli ledig et antall undervisningsstillinger i grunnskolene og voksenopplæringen i Verran. Stillingene kan bli både faste og vikariater på inntil ett skoleårs varighet.