Du er her: Hjem | Organisasjon | Ledige stillinger

Ledige stillinger

Nedenfor vil du finne de stillingene som til en hver tid er ledige i Verran kommune.

Verran kommune har innført elektronske søknadsskjema. Trykk på send søknad for å komme til dette skjemaet.

Send søknad!

For å se etter ledige stillinger i våre samarbeidskommuner i INVEST, følg linkene under:
 
 
For andre ledige stillinger : se nav.no
 

Idnr 306 - Inntil 500 % stilling som lærer ved skolene i Verran

Vi har ledig inntil 200 % fast stilling som lærer med arbeidssted Malm oppvekstsenter og inntil 300 % midlertidig stilling som lærer ved Malm oppvekstsenter og Folla skole.

Tilkallingsvikar ved Verran voksenopplæring

Vi søker etter tilkallingsvikar som lærer ved Verran voksenopplæring i kortere og lengre engasjement.

Forlenget søknadsfrist: 1. april 2017

Idnr 305 - Sykepleier 100 % fast stilling

Helse- og omsorgstjenestene står overfor store utfordringer i årene fremover. Verran kommune skal møte fremtidens utfordringer med å yte tjenester av høy kvalitet. Ny organisering av helse- og omsorgstjenestene i kommunen skal bidra til økt tverrfaglig samhandling og et mer helhetlig pasientforløp.

Stillingen innebærer ordinære sykepleiefaglige oppgaver og inngår i turnus med arbeid hver 3. helg. For tiden ved hjemmesykepleien.

Forlenget søknadsfrist: 1. april 2017

Idnr 304 - Sykepleier 66 % fast stilling natt

Helse- og omsorgstjenestene står overfor store utfordringer i årene fremover. Verran kommune skal møte fremtidens utfordringer med å yte tjenester av høy kvalitet. Ny organisering av helse- og omsorgstjenestene i kommunen skal bidra til økt tverrfaglig samhandling og et mer helhetlig pasientforløp.

Stillingen innebærer ordinære sykepleiefaglige oppgaver og inngår i turnus med nattvakter samt arbeid hver 3. helg. For tiden ved hjemmesykepleien.