Du er her: Hjem | Organisasjon | Ledige stillinger

Ledige stillinger

Nedenfor vil du finne de stillingene som til en hver tid er ledige i Verran kommune.

Verran kommune har innført elektronske søknadsskjema. Trykk på send søknad for å komme til dette skjemaet.

Send søknad!

For å se etter ledige stillinger i våre samarbeidskommuner i INVEST, følg linkene under:
 
    
For andre ledige stillinger i Verran følge denne linken til NAV sine hjemmesider.
 

Søknadsfrist 25.4.14

Idnr. 237 - Landbruksrådgiver - vikariat inntil 100 %

Verran kommune vil få ledig inntil 100 % stilling som landbruksrådgiver fra og med 1.8.14. Vikariatet har en varighet på inntil 1 år med mulighet for forlengelse.

Idnr 231 - Fast 50 % sykepleier i Bolig

Verran kommune møter fremtidens utfordringer innenfor helse ved å yte tjenester av høy kvalitet. Ledig fast 50 % sykepleier fra og med 16.05.14 i Bolig for bruker med særskilte behov. Turnus med arbeid hver tredje helg.

Idnr 232 - Fast 50 % Sykepleier/Vernepleier i Bolig

Verran kommune møter fremtidens utfordringer innenfor helse ved å yte tjenester av høy kvalitet. Ledig fast 50 % sykepleier/vernepleier for snarlig tiltredelse, i Bolig for bruker med særskilte behov. Turnus med arbeid hver tredje helg.

Idnr 233 - Vikariat 50 % Vernepleier i Bolig

Verran kommune møter fremtidens utfordringer innenfor helse ved å yte tjenester av høy kvalitet. Ledig vikariat 50 % Vernepleier fra og med 01.05.14 i inntil et år, i bolig for bruker med særskilte behov. Turnus med arbeid hver tredje helg.

Idnr 234 - Fast 100 % sykepleier i Åpen omsorg

Verran kommune møter fremtidens utfordringer innenfor helse ved å yte tjenester av høy kvalitet.  Ledig 100 % sykepleier i hjemmesykepleien fra og med 01.07.14. Turnus med arbeid hver tredje helg.

Idnr 235 - Vikariat 50 % Sykepleier Psykisk helse, med mulighet for fast ansettelse

Verran kommune møter fremtidens utfordringer innenfor helse ved å yte tjenester av høy kvalitet. Ledig vikariat 50 % sykepleier ved Psykisk helse i perioden 15.06.14 – 16.09.14 med mulighet for fast ansettelse.  Turnus med arbeid dag/aften, samt hver tredje helg.

Idnr. 236 - 75 % Sykepleier - 50 % fast og 25 % vikariat t.o.m. 16.09.14 med mulighet for fast

Verran kommune møter fremtidens utfordringer innenfor helse ved å yte tjenester av høy kvalitet. Ledig 75 % stilling som sykepleier i Hjemmesykepleien. 50 % av stillingen er fast ansettelse og 25 % er vikariat  t.o.m. 16.09.14 med mulighet for fast ansettelse. Turnus med arbeid dag/aften, samt hver tredje helg.

Vikariatets varighet: Januar 2015

Idnr 230: 85 % kokk på Sykeheimen - vikariat - Ny utlysning

Verran kommune møter fremtidens utfordringer innenfor helse og omsorg ved å yte tjenester av høy kvalitet. Kjøkkenet er en viktig brikke i tjenestetilbudet, og vi trenger dyktige medarbeidere der også. Vi har ledig et vikariat som kokk fram til januar 2015. Stillingen innebærer arbeid på institusjonskjøkken som har ansvar for all mat på sykeheimen, middag til ca. 40 hjemmeboende daglig, kantinedrift og noe salg til publikum. Stillingen inngår i årsplan og den som ansettes må gå inn i denne. Stillingen innebærer arbeid hver 3. helg.

Idnr 226 - Inntil 500 % undervisningsstillinger ved skolene i Verran

Med forbehold om permisjoner kan det fra 1. august bli ledig inntil fem 100 % undervisningsstillinger i skolene i Verran. Stillingene kan bli både faste og vikariater på inntil ett skoleårs varighet.

Idnr 227 - Inntil 200 % stilling som lærer i voksenopplæringen

Verran kommune vurderer å etablere avdeling for voksenopplæring, underlagt Malm skole. Avdelingen får ansvaret for opplæring i norsk og samfunnsfag for flyktninger og andre tilflyttere.