Du er her: Hjem | Organisasjon | Ledige stillinger

Ledige stillinger

Nedenfor vil du finne de stillingene som til en hver tid er ledige i Verran kommune.

Verran kommune har innført elektronske søknadsskjema. Trykk på send søknad for å komme til dette skjemaet.

Send søknad!

For å se etter ledige stillinger i våre samarbeidskommuner i INVEST, følg linkene under:
 
 
For andre ledige stillinger : se nav.no
 

Idnr 334 - Arbeidsgiverkontrollør

Inn-Trøndelag skatteoppkreverkontor er et interkommunalt samarbeid opprettet av kommunene Inderøy, Steinkjer og Snåsa. Steinkjer er vertskommune og arbeidsgiver. Skatteoppkreverkontoret har ansvar for innfordring av skatt, forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift, skatteavregning og skatteregnskap, samt veiledning og kontroll av lønnsområdet hos kommunenes arbeidsgivere

Inn-Trøndelag Skatteoppkreverkontor har kontorsted i Malm.

Det er nå ledig stilling som arbeidsgiverkontrollør i inntil 100 % fast stilling.

 

Idnr. 333 - Sykepleiere - faste stillinger

Enhet for omsorgstjenester består av hjemmetjenester, tjenester i bofelleskap, bo- og habiliteringstjenester og sykeheim.  

Vi ønsker oss flere dyktige medarbeidere, og ønsker du spennende og varierte arbeidsoppgaver, faglige utfordringer, og liker å jobbe med mennesker er nettopp du vår neste medarbeider.