Ledsagertjeneste

Vi ønsker med dette å informere alle pårørende til brukere av pleie- og omsorgstjenesten i Verran.

Når brukerne/pasientene skal på undersøkelse på sykehus, øyelegesentret eller lignende, og må ha med seg ledsager, må pårørende selv være ledsager eller skaffe ledsager. Dette er ikke en lovpålagt oppgave og er derfor ikke budsjettert i Verran.
 
Ifølge folketrygdloven kan pårørende få en stønad fra NAV om de må ta fri fra arbeid for å være ledsager. En må da ha dokumentasjon fra arbeidsgiver om tapt arbeidsfortjeneste. I tillegg må en ha dokumentasjon fra lege om at ledsager er en nødvendighet.
 
Vi i pleie- og omsorgstjenesten ordner med rekvisisjon og bestilling av bil. Vi kan også være behjelpelig med å skaffe dokumentasjon fra lege.
 
Har du spørsmål angående denne ordningen, kan du kontakte enhetsleder på den aktuelle enheten, eller ditt lokale trygdekontor.