Du er her: Hjem | Tjenester | Helse og omsorg | Forebyggende enhet | Legetjeneste

lege, blodtrykkmålingLegetjeneste

 

Malm legekontor

Telefon: 74 15 75 00 / 4000 2350
(mandag, tirsdag, onsdag og torsdag: 09.00 - 11.30 og 13.00 - 14.30, fredag 09.00 - 11.30)
 
Adresse: Verran helsetun, Sandbakken 1, 7790 Malm
Leger:
Carl Andrew Sæther, kommuneoverlege
Håvard Skjellegrind, kommunelege
Jan Hermstad, kommunelege
         
 
Åpningstider
Legekontoret har ordinær åpningstid for konsultasjoner:
Mandag, tirsdag, onsdag og fredag:  kl. 08.20 - 11.45 og 12.45 - 15.00
Torsdag:  Kl. 08.20 - 11.45 og 13.00 - 15.00
 
Besøk vår hjemmeside på http://www.malmlegekontor.no for å bestille time eller resept. Dette kan også gjøres via SMS, se hjemmesiden for mer informasjon.

 

Hvordan bytte fastlege og liste over fastlegene
Når du ønsker å bytte fastlege, eller melde ut eller inn i fastlegeordningen, kan du gå fram på en av følgende måter:
  • Du kan bytte fastlege via nettet ved å gå på helsenorge.no og velge MinFastlege i høyre marg. Her er en direkte link til den siden.
     
  • Du kan ringe fastlegetelefonen på telefon 800 43 573. Fastlegekontoret kan fortelle deg hvilke fastleger som har ledig kapasitet på listen sin, og sette deg på listen til den fastlegen du ønsker deg.
Byttet gjelder fra den første i påfølgende måned. Du vil få et brev som bekrefter at du er tildelt fastlegen du har valgt. Du får melding dersom denne fastlegen har full liste.
 
Det kan være lurt å skaffe seg oversikt over hvilke leger som har ledig kapasitet før du sender inn blanketten

 

Legevakt

Legevakt, telefon: 116117
Adresse: Verran helsetun, Sandbakken 1, 7790 Malm
 
Mellom kl 15.30-08.00 mandag til fredag, samt fra kl 15.30 fredag til 08.00 mandag har Verran legevakt interkommunalt samarbeid med Steinkjer og Snåsa kommune. Innbyggerne i de tre kommunene med akutt behov for legehjelp, får hjelp ved Steinkjer legevakt.
 
Adresse Steinkjer legevakt: Ølvegata 2, 7700 Steinkjer (ved siden av Steinkjer brannstasjon.)
        
Legevakten er spesielt innrettet mot akutt syke/skadde pasienter.
 
I åpningstiden til Legekontor henvises pasienter med mindre alvorlige sykdommer til sin fastlege. Fra ca klokken 22.00-08.00 er det fortrinnsvis akutt syke/skadde som får legehjelp ved legevakta.
 
 

 

 

Kommuneoverlege Verran

Fra 1.3.2019 er Sunniva Rognerud kommuneoverlege i Verran kommune. Hun er også kommuneoverlege i Steinkjer kommune.

Legevaktnummer

Nytt nasjonalt legevaktnummer – 116117

Fra 1. september 2015 blir det sekssifrede telefonnummeret 116117 landsdekkende.

Informasjon fra Malm Legekontor

Vi minner om at du kan bestille time eller resept på vår nettside http://www.malmlegekontor.no.

Ill-lege_100x100

Informasjon fra Malm legekontor

Nå kan du bestille time eller resept på vår nettside http://www.malmlegekontor.no

 

Ny kommunelege

Carl A. Sæther har fra 15. februar tiltrådt som ny kommunelege. I forbindelse med dette har han redusert sin pasientliste. Pasientene har blitt overført til de andre legene på kontoret.
Legevakt

Hvem kan benytte den kommunale legevakta?

Er du blitt syk eller skadet? Lurer du på om du skal kontakte fastlegen din eller legevakta? I tider med influensa og «omgangssyke» er dette et spørsmål mange stiller seg.