Du er her: Hjem | Tjenester | Oppvekst og utdanning | Malm oppvekstsenter

Gjeldende fra 1.1.19

Nye satser for egenbetaling i kulturskole

* Elevavgiften i kulturskolen er på kr 3 300,- per år

* Elevavgiften betales halvårsvis med 1 650,- per semester

* Makspris pr husstand i kulturskolen er 3 x elevavgift per år uansett omfang og antall plasser

Nå er tiden inne for innskriving til skolen og fristen er 1. desember.

Innskriving skole

Dette gjelder for barn født i 2013 samt barn med vedtak om utsatt eller framskutt skolestart. Innskrivingen av skolestartere gjøres via dette skjemaet.

Skjemaet fylles ut og sendes til: Verran kommune, Liav.1 7790 Malm. Skjemaet kan også leveres i barnehagen.

Frist for innlevering er 1. desember 2018.

Retningslinjer for grunnskoleskyss i Trøndelag

Retningslinjene finner du her.

Reglement skoleturer Malm skole

Samarbeidsutvalget har vedtatt et nytt skoleturreglement på Malm skole.

Reglementet finner du her.

De utrolige årene

Informasjon fra De utrolige årene

De siste seks månedene har en ny gruppe blitt kurset i De utrolige årene, skole- og barnehageprogrammet.

Deltakere denne gangen var fra Folla Skole og SFO, Follafoss Barnehage, Malmen Barnehage og Malm Skole og SFO.

 

 

Skolefri onsdager for 4. - 7. trinn skoleåret 2018 - 2019

Gjelder for Malm skole og Folla skole.

PDF