Malm skole
 
Malm oppvekstsenter
Avd. Malm skole
 
 
Konst. rektor: Lise Damås Aasland
Telefon: 982 53 474
 
Avd.leder ungdomstrinn skole Ellen Ebbesen, tlf. 98253476
Kontormedarbeider Malin Dolmset, tlf. 96944218
 
Besøksadresse: Kjerkbakken 1, 7790 Malm
Postadresse: Malm skole, Liaveien 1, 7790 Malm
 

FUG.jpg

Reglement skoleturer Malm skole

Samarbeidsutvalget har vedtatt et nytt skoleturreglement på Malm skole.

Reglementet finner du her.

De utrolige årene

Informasjon fra De utrolige årene

De siste seks månedene har en ny gruppe blitt kurset i De utrolige årene, skole- og barnehageprogrammet.

Deltakere denne gangen var fra Folla Skole og SFO, Follafoss Barnehage, Malmen Barnehage og Malm Skole og SFO.

 

 

Skolefri onsdager for 4. - 7. trinn skoleåret 2018 - 2019

Gjelder for Malm skole og Folla skole.

PDF

 

Informasjon fra AtB til elever og foresatte

Pris- og soneendring gjeldende fra 2. januar 2018.

Les mer her.

Sykle alene til skolen

Trygg trafikk anbefaler at barn er 10-12 år før de sykler alene i trafikken.

Skolemiljøutvalget forholder seg til dette og dette er en tydelig henstilling til alle foreldre om å etterleve dette. Viser til vedtak i skolemiljøutvalget 20.9.17.

Nullmobbing

På www.nullmobbing.no finner dere informasjon om hvilke rettigheter elever og foreldre har, og hva  man kan gå gjøre hvis man opplever mobbing.