Du er her: Hjem | Tjenester | Oppvekst og utdanning | Malm oppvekstsenter | Malm skole | Om Malm skole | Artikkel

Malm skole

I Verranskolen er det godt å være og godt å lære.

Overordna mål for Verranskolen:

Verranskolen skal legge til rette for en positiv, sosial og faglig utvikling gjennom et stimulerende arbeids- og læringsmiljø, støttet av gode og tillitsfulle relasjoner mellom aktørene i og rundt skolen.

PÅ MALM SKOLE VIL VI AT ELEVENE VÅRE

SKAL FÅ TRO PÅ SEG SELV OG UTVIKLE SEG OPTIMALT PÅ ALLE OMRÅDER

SKAL OPPLEVE TRYGGHET OG BLI ANSVARLIGE MENNESKER MED GOD SOSIAL OG FAGLIG KOMPETANSE

VI ØNSKER AT FORELDRE OG OMGIVELSER SKAL SE PÅ SKOLEN SOM

ET STED SOM IVARETAR BARNA PÅ EN GOD MÅTE

ET STED DER BARNA ER TRYGGE OG TRIVES

ET STED DER BARNA UTVIKLER SEG OPTIMALT FAGLIG OG SOSIALT

 

Malm skole er en stor arbeidsplass med 200 elever fra 1. til 10.trinn og rundt 35 ansatte. Vi har til sammen 10 klasser ved skolen. For inneværende skoleår er det 12 lærere som har funksjon som kontaktlærere.

Skolen er arbeidsplass for over 30 ansatte i forskjellige yrkesgrupper; vaktmester, renholdere, lærlinger, assistenter, lærere og ledere. Dette mangfoldet av yrker og ansatte gjør skolen til en hektisk og spennende arbeidsplass hvor den enkeltes innsats og tilstedeværelse i sum utgjør skolens totale arbeidsmiljø og opplæringsmiljø.

 

Geografisk plassert ligger Malm skole i sentrum av Malm. Vi holder til ved siden av Verraparken, som er kommunens kulturhus, og inneholder også Verran folkebibliotek.

Skolens strategiske plassering gir oss mange fordeler når det gjelder arenaer til undervisningsformål. Vi har gangavstand til bibliotek, konsertsal, utendørs idrettsanlegg og Skrubben med stort friluftsområde.