Malm oppvekstsenter

Avd. Malmen barnehage

 
Styrer: Kari Britt Berntzen
Telefon: 982 53 435
 
Postadresse: Verran kommune, Liaveien 1, 7790 Malm
 
Småbarn: 982 53 439
Storbarn:  982 53 437
Turtelefon: 982 53 438
 
 
Åpningstid
Barnehagen er åpen 06.40-16.00 alle dager i året, med unntak av fem planleggingsdager, lørdager, søndager og helligdager. Barnehagen er stengt onsdag før skjærtorsdag, julaften og nyttårsaften. Barnehagen har sommerstengt to uker.
 - vedtatt juni 2016
 
 
 

 


 

De utrolige årene

Informasjon fra De utrolige årene

De siste seks månedene har en ny gruppe blitt kurset i De utrolige årene, skole- og barnehageprogrammet.

Deltakere denne gangen var fra Folla Skole og SFO, Follafoss Barnehage, Malmen Barnehage og Malm Skole og SFO.

 

 

Malmen Barnehage 2016-2017_150x113

Informasjon fra Malmen barnehage

Verran Kommune har vedtatt at alle barnehager og skoler i kommunen skal kurses i De utrolige årene, skole- og barnehageprogrammet.

Malmen Barnehage har de siste seks månedene gjennomført kurs i De utrolige årene. Dette programmet har fokus på å styrke personalets kompetanse i forhold til å forebygge og håndtere atferdsvansker. Programmet tar sikte på å styrke samarbeidet mellom heimen, barnehage og helsestasjon. Det gjør vi gjennom å styrke relasjonen mellom voksne og barn, bevisst bruk av positiv oppmerksomhet, ros og oppmuntring. Det har vært en personalgruppe som har lagt ned stor innsats, og vært svært motiverte for å tilegne seg ny kunnskap.

lus_130x130

Hva gjør vi når vi har fått lus?

Hver høst ser vi at lusa er et problem. Det er viktig at alle undersøker sine barn. Finner dere lus så følg anvisningen for hvordan bli kvitt lusa.

Les mer her.