Du er her: Hjem | Tjenester | Samfunnsutvikling | Kommuneplan 2012 | Artikkel

Mange innspill til tiltak innen folkehelse, helse og omsorg

Deltakerne på dialogmøte i Follafoss 03.05 med tema folkehelse, helse og omsorg hadde mange gode og kreative innspill til tiltak innen dette området.

Møtet startet med en presentasjon av statistikk, organisering og innledning til diskusjon. Denne ble gjennomført av Lisbeth Ystmark (driftsleder Forebyggende Enhet) og Ann Baardvik (driftsleder Institusjon). Presentasjonen kan du lese her.

Møtedeltakerne ble etter innledningen inndelt i grupper, og ble utforda på forberedte spørsmål.

Gruppearbeid 1:

a) Hvilke er de 3 største utfordringene for å kunne styrke helse og omsorgstjenestene?

Gruppene kom til disse svarene på spørsmål 1a.

b)Hvilke muligheter og fortrinn kan bidra til å sikre innbyggerne gode og trygge helse og omsorgstjenester?

På dette svarte gruppene slik

 

Gruppearbeid 2:

Finn inntil 5 konkrete tiltak som kan bidra til å styrke helse- og omsorgstjenestene i Verran kommune:

Her svarte gruppene med disse tiltakene

Vi minner om neste dialogmøte med tema Oppvekst; torsdag 24. mai kl 18-21 på Verrastranda samfunnshus.