Du er her: Hjem | Tjenester | Helse og omsorg | Forebyggende enhet |

Matombringing

kjøkkenet på helsetunet
Telefon kjøkkenet på Helsetunet: 982 53 444
 
 
Målet med matombringertjenesten
De som ikke klarer å ivareta sitt innkjøps-/ernæringsbehov får tilbud om bringing av middag.
 
 
Hvem kan få matombringing?
Alle kan bestille matombringing.
 
 
Hva omfatter tjenesten?
Middag kjørt ut mellom 12.30 og 14.00 hver dag. Man kan velge mellom porsjonene liten, mellom, stor og ekstra stor. Man kan ønske seg hva man vil fra menylista som settes opp for fire uker fram i tid. Om det er middagsretter du ikke ønsker, kan du be om en alternativ eller annen middagsrett. Det er også mulig å få diett.
 
Maten blir lagd på kjøkkenet ved Helsetunet.
 
 
Hva koster tjenesten?
Middagene koster 77 kroner, uansett hvilken posjonsstørrelse man har bestilt. Middagen kjøres ut gratis.
 
Hvis du ikke vil ha middag, må du avbestille 4 dager før (gjelder ikke hvis noe akutt og uforutsett skjer, som f.eks innleggelse på sykehus).