Du er her: Hjem | Tjenester | Helse og omsorg | Forebyggende enhet | Artikkel

Barneverntjenesten - Kontaktinformasjon / oppgaver

Med virkning fra 17.oktober 2016 har Steinkjer kommune ansvar for barneverntjenesten i Verran kommune

Mottak av nye henvendelser / bekymringsmeldinger: 976 24 789 på dagtid (kl 09.00 - 15.00)
  Er nummeret opptatt eller ingen svarer, vil den som ringer bli oppringt så raskt som mulig.
  Det er også mulig å sende sms for å informere om hva samtalen evt. gjelder, og et ønske om å bli oppringt.

Mottak kontaktes for drøfting av bekymringer anonymt, eller ved samtykke av foreldre, for   veiledning til utfylling av bekymringsmelding, eller for å avtale om mottaksansvarlig evt skal delta i et bekymringsmøte med foreldre.
- Andre henvendelser: Ring via servicetorget på tlf 74 16 90 00.
- Etter kontortid: Politi og legevakt kan formidle kontakt.
- Barnevernvakt - lokalisert ved Steinkjer politistasjon: 
 
Tlf 489 55 599 / 404 29 138 eller 02800 // 112 (politiet)
  eller 116 111 (Alarmtelefonen for barn og unge, døgnåpen)
  Åpningstid er kun helger:
  Tilstede: Fredag kl 18.00-23.00. Lørdag kl 18.00-24.00. 
  Ellers bakvakt i helga til søndag kl 24.00