Du er her: Hjem > Artikkel

Melding om igangsatt planarbeid-reguleringsplan “Lia Panorama”

Ihht. plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres herved at det er mottatt melding om igangsatt arbeider med reguleringsplan “Lia Panorama” ved Malm sentrum i Verran kommune.

 

Planmyndigheten har fra tiltakshaver Lønnum Bygg as mottatt melding om oppstart av arbeid med privat reguleringsplan for deler av 8/91 og 8/31. Planarbeidets formål er å legge til rette for bygging av boliger på tiltakshavers eiendom.  

Kartutsnitt finner du her.

Reguleringsplanen vil bli utarbeidet som en detaljregulering (§ 12.3).

Nærmere opplysninger om planarbeidet kan fåes ved henvendelse til
Trønder-plan as v/ing. Jan Ola Ertsås, postboks 446, 7705 Steinkjer.
e-mail:
jan.ola.ertsaas@tronder-plan.no,   tlf. 908 59 081.

Alle henvendelser angående planarbeidet rettes til Trønder Plan.

KOMMUNESAMMENSLÅING  .png

Fv17

DMS

Logo  07417 Bestillingstransport