Du er her: Hjem > Artikkel

MM Karton FollaCell AS er kåret til årets IA- virksomhet i Nord- Trøndelag 2016

IA  MMKARTON

Verran kommune gratulerer MM Karton FollaCell AS med prisen "Årets IA-virksomhet" i Nord- Trøndelag.

Til kåringen av årets IA-virksomhet ble det i år lansert til sammen sju virksomheter der IA-arbeidet for alle var av svært god kvalitet, og hvor flere utmerket seg med å arbeide godt med arbeidsinkludering i virksomheten. Juryen har valgt å nominere 2 virksomheter med følgende begrunnelse:

 

Juryens begrunnelse for tildeling av tittelen “Årets IA-virksomhet 2016”:

 

Årets IA-virksomhet i Nord-Trøndelag 2016 er en arbeidsplass som gjennom et helhetlig, systematisk og godt forankret partssamarbeid har oppnådd gode resultater. Virksomheten jobber kontinuerlig for å skape en inkluderingskultur der alle ansatte er involvert.

Prisen går til en virksomhet der IA arbeidet er godt forankret hos både arbeidsgiver og arbeidstakere. Virksomheten fremstår som et fyrtårn gjennom å ha utviklet en bedriftskultur hvor «alle er opptatt av at de som er i vår bedrift skal ha det bra og lykkes»! I praksis betyr dette at hele bedriften må bidra i et godt inkluderingsarbeid og at partene sammen med de gode hjelperne, strekker seg langt for at de som har utfordringer og trenger ekstra oppfølging, skal få det.

 

I denne virksomheten har partene sett betydningen av samarbeid og erkjent at kunnskap må tilføres både ledelse og ansatte hvis en skal lykke med helsefremmende og forebyggende tiltak!

 

Årets IA-virksomhet i Nord-Trøndelag 2016 er MM Karton FollaCell AS.

Fv17

KOMMUNESAMMENSLÅING  .png

DMS

Logo  07417 Bestillingstransport