Du er her: Hjem | Tjenester | Samfunnsutvikling | Motorferdsel i utmark | Artikkel

Motorferdsel i utmark og vassdrag

Illustrasjon scooterMotorisert ferdsel i utmark og vassdrag er i utgangspunktet forbudt. I enkelte tilfeller er allikevel slik ferdsel tillatt, enten ved direkte hjemmel i lov/forskrift eller etter dispensasjon fra forbudet gitt av kommunen.

Søknadsprosedyrer og saksbehandlingstid

Generelt for søknader etter §§ 5b, 5c, 5e og 6:

Søknader fremmes på standard søknadsskjema. Medfølgende søknaden skal være skriftlig grunneiertillatelse samt kart med aktuell kjøretrase inntegnet. Kart kan du skrive ut på kommunens kartportal.

Søknader etter § 5b eller § 6 som begrunnes med funksjonshemming eller andre medisinske årsaker må i tillegg ha legeattest. Bruk helst kommunens eget attestskjema, dette finnes under menyvalget "Skjema Plan og utvikling".

Behandlingstid:

Søknader etter §§5b-e behandles normalt innenfor 1-2 uker. Søknader etter § 6 skal behandles politisk og vil kunne ha en behandlingstid på inntil 1 måned. For søknader som gjelder vinter- og påskeferie må det søkes minst 6 uker før ferien starter for å være sikker på svar i tide.