Du er her: Hjem | Tjenester | Samfunnsutvikling | Motorferdsel i utmark

Motorisert ferdsel i utmark og vassdrag er i utgangspunktet forbudt. I enkelte tilfeller er allikevel slik ferdsel tillatt, enten ved direkte hjemmel i lov/forskrift eller etter dispensasjon fra forbudet gitt av kommunen.

Søknadsskjema finner du her.

 

Nye kommunale retningslinjer for motorferdsel i utmark

Nye kommunale retningslinjer for motorferdsel i utmark ble vedtatt i kommunestyret 15.12.16.

Illustrasjon scooter_150x101

Kommunale retningslinjer for motorferdsel i utmark

Kunngjøring om offentlig ettersyn

Illustrasjon scooter

Nye saksbehandlingsretningslinjer motorferdsel

Kommunestyret i Verran har den 29.11.12 vedtatt nye retningslinjer for motorferdsel i utmark i Verran kommune.

Illustrasjon scooter

Miljøverndepartementet har vedtatt endringer i motorferdselregelverket:

Endringer i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og islagte vassdrag

Miljøverndepartementet har sendt ut rundskriv som redegjør for endringene i nevnte forskrift av 26. juni 2009.
Illustrasjon scooter

Motorferdsel i utmark og vassdrag

Motorisert ferdsel i utmark og vassdrag er i utgangspunktet forbudt. I enkelte tilfeller er allikevel slik ferdsel tillatt, enten ved direkte hjemmel i lov/forskrift eller etter dispensasjon fra forbudet gitt av kommunen.