Du er her: Hjem > Artikkel

Muntlige spørsmål i formannskapet

Det har kommet henvendelser fra kommunen sine innbyggere knyttet til oppfølgingen av muntlige spørsmål i formannskapet.

Politikerne får ofte direkte henvendelser fra kommunen sine innbyggere som ønsker å ta opp en sak eller som har spørsmål knyttet til status i saker som er vedtatt osv.

Hver representant i formannskapet kan under formannskapsmøtene stille muntlige spørsmål om saker som ikke er nevnt i sakslisten eller meldt til ordfører før møtet. Det kan ikke stilles spørsmål angående saker som står på sakskartet.

Spørsmålene fra politikerne føres i møteboken, men svarene blir ikke protokollert. Hvis svarene skal protokolleres vil det kreve økt tidsforbruk for administrasjonen, men noe av hensikten med den mer "uformelle" spørsmålsrunden i formannskapet, hvor formannskapets medlemmer kan rette forespørsler direkte til ordfører og den han velger til å svare på spørsmålene, forsvinner. En slik ordning vil også kreve at spørsmålene blir skriftliggjort, og at administrasjonen får rimelig tid til å forberede skriftlig svar.

Siden svarene ikke blir protokollert er det viktig at den enkelte politiker gir tilbakemelding eller videreformidler de svar som blir gitt i formannskapet, til de som har henvendt seg/ kommet med spørsmålene.

Fv17

KOMMUNESAMMENSLÅING  .png

DMS

Logo  07417 Bestillingstransport