Næringslivet i Verran

Verran kommune er avhengig av å jobbe offensivt med næringsutvikling for å unngå å bli en fraflyttingskommune.
 
Vi satser på å utvikle bransjemiljø innen de ulike næringene. Det satses på et godt samarbeid mellom og de unge i kommunen og næringslivet. Dette skal bedre rekrutteringen til bedriftene og få kommunens unge innbyggere til å bli boende her.
 
I menyen til venstre finner du en oversikt over næringslivet i kommunen fordelt på bransjer. Kontakt næringsavdelinga om bedriften din ikke står der eller du har skaffet deg egen hjemmeside du ønsker  vi skal linke til.